Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 42A

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivnings­besök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken Pdf, 111 kB., så får du informationen i ett dokument på datorn.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om. Du kontrollerar vilka råd­givningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontaktar eventuellt tidigare rådgivare.

Uppgifter om gården

Du talar om vilka uppgifter du behöver av lantbrukaren innan besöket. Allra bäst förutsättning för rådgivningen är om lantbrukaren ser till att skicka underlaget eller ha det framme när du besöker gården. Du kan till exempel förbereda en växtnäringsbalans och lägga in uppgifter i beräkningsverktygen.

Du behöver

  • skiftesförteckning och skifteskarta över beten med fållindelning och drivningsvägar
  • förteckning över vilka djurgrupper som ska beta
  • eventuell skötselplan eller åtgärdsplan för naturbeten
  • gödslingsplan och markkarta för beten, om underlag finns
  • uppgift om fröblandning på åkermarksbete och uppskattning av baljväxtandel i fält
  • föregående års betesdrift om den har dokumenterats i till exempel en beteskalender
  • produktionsresultat från förra betessäsongen – mjölkavkastning, celltal, sporer och urea och tillväxt
  • foderstater för olika djurkategorier under betesperioden
  • mål för djurens tillväxt på betet

Förbered dig

Innan besöket går du igenom materialet och de uppgifter du får fram. Förbered dig med material och rådgivningsunderlag.

Nöt

Till dig som ska besöka en gård med nötkreatur finns några underlag som är mer specialiserade mot nöt.

Får

Ska du besöka en gård med fårproduktion kan du hitta information som du har nytta av här.

Häst

Ska du till en gård med hästar har vi samlat information med fokus på häst som du kan ha nytta av i dina förberedelser.

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till sidor på greppa.nu där det finns information om och förslag på åtgärder för gårdens betesstrategi.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Senast uppdaterad: 22 november 2022