Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Jordbruket och klimatet

18–19 januari 2017, Skövde

Grundkurs: jordbruket och klimatet Powerpoint, 7 MB.
Föreläsare: Lis Eriksson och Maria Stenberg, Jordbruksverket

Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av animaliska livsmedel i Sverige Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Christel Cederberg, institutionen för energi & miljö, Chalmers

Klimatsmart utfodring Kol i mark och vegetation – sänka eller utsläpp? Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Christel Cederberg, institutionen för energi & miljö, Chalmers

Livsmedelsproduktion i ett förändrat klimat – möjligheter och risker Pdf, 5 MB.
Föreläsare: Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet, Gradvis

Klimatförändringar – utsikterna till 2050 Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Markku Rummukainen, Lunds universitet

Gården i ett livscykelperspektiv Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland

Jordbrukets klimatpåverkan Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland

Odlingssystemets effekt på mullförråd och kolinlagring i jordbruksmark Pdf, 4 MB.
Föreläsare: Thomas Kätterer, Sveriges lantbruksuniversitet

Lustgas från mark – hur minska? Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Åsa Kasimir, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Metan från djurens fodersmältning Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Rebecca Danielsson, SLU

Organogena jordars utsläpp av växthusgaser Pdf, 836 kB.
Föreläsare: Örjan Berglund, institutionen för mark och miljö, SLU Uppsala

Växthusgasförluster vid lagring och spridning av stallgödsel – optimal gödselhantering ur klimatsynpunkt Pdf, 3 MB.
Föreläsare:  Lena Rodhe, RISE

Program: Greppa Näringens grundkurs Jordbruket och klimatet 18–19 januari 2017 Pdf, 538 kB.

Senast uppdaterad: 14 september 2018