Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Versioner av Vera

Ungefär en gång i månaden kommer en ny version av Vera. Här listar vi det som är nytt i respektive version.


Tabell som visar vad som är nytt i olika versioner av Vera

Versionsnummer

Datum

Nyhet i versionen

1.2.2.4

230322

Flera mindre rättningar och uppdateringar så att Vera upplevs mindre långsamt. Djurenheter för avvanda smågrisar är rättat till 0. I klimatkollen hade några räknare eller någon kolumn försvunnit, nu är de tillbaka.

1.2.1.5

230301

Emissioner för stallförluster rättades för några djurslag, produktlistan uppdaterades med foder för får, gris, häst och fjäderfä från Svenska Foder, du kan tabba dig fram i stora delar av Vera och mindre fel rättade

1.2.0.5

230201

Ny plattform, uppdaterade emissionsfaktorer för stallförluster, många mindre rättningar. Installera om Vera om du inte får någon fråga om ny version när du öppnar Vera, gå till installation av Vera.

1.1.91.1

221208

Inga förutom att den automatiska uppdateringen av ny version är tillbaka igen.

1.1.91.0

221207

Ny indelning av grödor för beräkning av klimatavtryck för mulljordar i flik markkol i Klimatkollen utifrån nyare forskning, ett fel som gör att denna version tappar de automatiska uppdateringarna av Vera. Lösningen är att installera om Vera, gå till installation av Vera

1.1.90.0

221107

Mindre rättningar i klimatberäkningar, gödslingsplan och stallgödselberäkningar.

1.1.89.0

221012

Visar emissionsfaktorer i stall och lagring under grunddata. Tagit fram ny mall för rådgivningsbrev klimat- och enerigkollen. Rättat så att återstående P och K uppdateras i Gödslingsplanen.

1.1.88.0

220921

Minskat problem med att Vera ibland blir segt. Gäller främst i växtnäringsbalansen, stallgödselberäkningarna, gödselkalkylen, gödslingsplan och utlakning och klimatkollen.

1.1.87.0

220831

Produktlistan rättad med klimatavttryck för bland annat sojamjöl. Jämförelsevärde för minkar och hästar är tillagt.

1.1.86.0

220616

Produktlistan är uppdaterad med foder från Svenska Foder. Vi har arbetat med att göra Vera mindre långsamt i gödslingsplan och utlakning.

1.1.85.0

220517

Produktlistan är uppdaterad med foder från Swedish Agro och Lantmännen samt mineralgödsel.

Spara och stäng med ett knapptryck under alternativ och kund.

1.1.84.0


Kortkommando Ctrl N för ny rad/nytt kort, tabbordning i åtgärdsuppföljkningen, I Klimatkollen på fliken Skiften finns en ny kolumn för namn så att du enklare kan identifiera vilket skifte det är

1.1.83.0

220330

Uppdaterad produktlista, justerade priser på växtnäring och grödor, nytt utseende i gödslingsplanen,

1.1.82.0

220301

Rättning av fel som gjorde att det för en del har gjort Vera långsamt att jobba i.

1.1.81.0

220206

Behov av kväve är uppdaterat enligt rekommendationer för gödsling och kalkning, ett par fel i beräkningarna av stallgödsel är åtgärdade

1.1.80.0

211208

Lägga till rader med snabbkommando ctrl+N

1.1.78.0

211013

Ny tabell i klimatkollen

1.1.77.0

210922

Sökfunktion i växtnäringsbalans, stallbalans, gödslingsplan och klimatkollenSenast uppdaterad: 22 mars 2023