Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Om kurser för rådgivare

Våra kurser är anpassade för Greppa Näringens rådgivare och utgår främst från våra rådgivningar.

I mån av plats är andra intresserade välkomna, till exempel du som är anställd vid en myndighet eller säljare i ett lantbruks­anknutet företag.

Anmäl dig via en enkät

Tills vidare anmäler du dig via en enkät direkt på webbplatsen. I enkäten finns all information om kursen och kontaktuppgifter till den som är kursansvarig.

Databas över kurser för rådgivare

Inom Greppa Näringen har vi en databas där vi sparar alla deltagare på våra kurser för rådgivare. Databasen har varit igång sedan Greppa Näringen startade så den fortsätter vi med oavsett på vilket sätt du anmäler dig. Varje år brukar vi skicka ett utdrag till respektive företag över vilka kurser de olika rådgivarna på företaget har gått.  

Lämna personuppgifter

Dina personuppgifter som du lämnar vid en kursanmälan använder vi endast för att kunna kontakta dig i samband med en kurs och för att redovisa aktiviteter i Greppa Näringen.

På Greppa Näringens webbplats greppa.nu läser du om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kommande kurser

På kurssidan berättar vi även om kommande kurser i god tid innan anmälan öppnar. Vi försöker alltid berätta i Rådgivarnytt när kursen har öppnat för anmälan.

Kostnadsfria kurser

Alla evenemang vi erbjuder på våra kurssidor är kostnadsfria, förutom att det kan tillkomma ­kostnader för mat. Logi bokar och betalar du alltid för själv.

Kurser på distans

En del kurser kan du gå som distanskurs, Vera grundkurs på distans är till exempel en sådan kurs. Antingen gör du våra distanskurser på egen hand eller så håller vi kursen på distans vid ett visst tillfälle. Vi använder oftast Skype. 

Kursdokumentation

På sidorna om kursdokumentation hittar du allt material från redan genomförda kurser, som bildspel från våra föreläsare med mera.

Har du frågor om en kurs?

Kontakta den som står som kontaktperson för kursen om du har frågor.

Senast uppdaterad: 21 april 2023