Greppa logotyp

14UUnderhåll av diken

En rådgivare från Greppa Näringen och en lantbrukare som är medlem sitter och står intill ett dike med grön växtlighet och samtalar.

Foto: Mårten Svensson

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att få ordning på underhåll av sina diken och att få koll på vad som gäller enligt regelverket. Med fokus på miljö och regelverk ger rådgivaren förslag på underhållsåtgärder som bevarar dikets förmåga att avleda överskottsvatten.

Underhållande av diken är en grundförutsättning för ett fungerande jordbruk. Förändrat klimat med risk för allt kraftigare nederbörd ställer hårdare krav på att jordbrukets diken fungerar för att inte fält och marker ska svämma över. Samtidigt är regelverket inte alltid lätt att tolka.

I rådgivningen ger du förslag på åtgärder för underhåll av diken och vilka åtgärder som är viktiga för att dräneringen ska fungera. På gården gör du ett fältbesök och går igenom jordbrukets vattenanläggningar. Rådgivningen har fokus på huvudavvattningens öppna och täckta diken, rörledningar.

Du ger tips på hur lantbrukaren kan jobba vidare för att ha koll på dikets status och behovet av underhåll med hänsyn till miljön. Lantbrukaren får också kunskaper om gällande lagstiftning och hänsynsregler.

Syfte och mål

Rådgivningen underhåll av diken bidrar till att uppfylla krav enligt miljöbalken och målen om god vattenstatus i EU:s ramdirektiv för vatten, främst genom minskat läckage av växtnäring. Den bidrar även till att uppnå miljömålen ingen övergödning, begränsad klimat­påverkan och ett rikt odlingslandskap.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även se en kort film om modulen och ladda ned ett modulbladPDF.

Tidsåtgång

Rådgivningen underhåll av diken (14U) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 8–14 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Tilla Larsson

036-15 84 09

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Tilla Larsson

036-15 84 09

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67