Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 11B

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Diktera eller läs gärna in en liten minnesanteckning när du åker från gården, till exempel på telefonen.

I rådgivningsbrevet skriver du kortfattat det viktigaste först, gärna i punktform. Det är bra om du är konkret när du formulerar gårdens problem, och att du är tydlig, pedagogisk och rak i din kommunikation. Försök att koppla åtgärderna till gårdens förutsättningar och lantbrukarens ekonomi.

I brevet eller vid den uppföljande ­kontakten har du också möjlighet att eventuellt komplettera med tips eller idéer som du glömde att ta upp vid gårdsbesöket. Har du tagit bilder vid besöket på gården kan dessa göra rådgivningsbrevet mer intressant för lantbrukaren. Gör lantbrukaren redan allt rätt ger du beröm och försöker hitta en utmaning.

Rådgivningsbrevet ska innehålla:

  • de förslag på förändringar och åtgärder som du och lantbrukaren kommit fram till
  • fosforgödslingsplan efter eventuella förändringar
  • karta från fältvandring med markerade riskområden för fosforförluster och för platser där det kan vara lämpligt att anlägga skyddszoner, anpassade skyddszoner, dammar som samlar fosfor, tvåstegsdiken eller våtmarker
  • uppdaterad rådgivningsplan

Följ upp

Hör av dig till lantbrukaren inom någon vecka efter rådgivningsbesöket. Lantbrukaren blir då påmind om besöket och får möjlighet att ställa eventuella följdfrågor och du får möjlighet att höra om råden verkar omsättas i praktiken. Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå.

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare.

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • datum för besök och uppföljningsbesök eller telefonkontakt,
  • de viktigaste åtgärdsförslagen,
  • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats.

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Senast uppdaterad: 21 november 2022