Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

1DHållbarhetsanalysen - uppföljande samtal

Två personer syns bakifrån titta på ett dokument med omseminering.

I ett uppföljande samtal omkring 6 månader till 1 år efter Hållbarhetsanalysen genomförts stämmer rådgivaren och lantbrukaren av hur det går med de åtgärder som prioriterades vid analysen. Samtalet ska vara av uppföljande karaktär och stötta lantbrukaren i att genomföra åtgärder.

Syfte och mål

Att stötta lantbrukaren i att värdera och reflektera över åtgärder som gjorts sedan senaste rådgivningsbesöket då en Hållbarhetsanalys gjordes. Ge lantbrukaren ny inspiration till fortsatt arbete med relevanta åtgärder på gården. Eventuell uppdatering görs av Hållbarhetsanalysen samt av rådgivningsplanen om det är aktuellt..

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne.

Krav för rådgivning

Särskild klimatkompetens är önskvärd. För rådgivning på ekologiska gårdar bör du som rådgivare ha erfarenhet och kunskap om KRAV:s regler.

Tidsåtgång

Uppföljningsrådgivningen beräknar vi i Greppa Näringen omfatta cirka 2 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Senast uppdaterad: 08 februari 2024

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67