Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Karin Ahlberg Eliasson

Rådgivningsexpert för biogasrådgivning

Jag arbetar som rådgivare till lantbruksföretag som bygger biogasanläggningar. Att producera biogas från gödsel och restprodukter i lantbruket ger en mängd fördelar, först och främst blir företaget självförsörjande på energi som ersätter fossil energi och / eller el. Dessutom är rötad gödsel en bra växtnäringsprodukt genom att organiskt kväve mineraliseras till ammoniumkväve i biogasprocessen. Till sist och väldigt viktigt är att biogasanläggning är en åtgärd som kraftfullt sänker klimatavtrycket från den egna verksamheten.

Att producera lokal energi och växtnäring är även viktigt utifrån ett säkerhetsperspektiv där även lokalsamhället kan få nytta av biogasanläggningen vid en kris.

Information

Aktuell som

Rådgivningsexpert för biogas

Företag

Hushållningssällskapet Jämtland

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023