Greppa logotyp

Manualer

Manualen till Vera är uppdelad på två delar där energikartläggningen har fått en egen del.

Manualerna till Vera visar hur du lägger in dina kunder, gör beräkningar och vilka funktioner som finns.

I Manual 1 ingår beskrivningar av:

  • växtnäringsbalans
  • stallgödselberäkningar
  • gödselkalkylen
  • gödslingsplan och utlakning
  • klimatkollen
  • åtgärdsuppföljning

Ladda ner manual 1PDF

I Manual 2 ingår beskrivning av:

  • energikartläggningen

Ladda ner manual 2PDF

Beskrivningar av de olika beräkningsmodellerna hittar du på sidan Beräkningsmodeller Vera.

Senast uppdaterad: 18 november 2021