Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Kvävestrategi på ekogårdar

13 november 2017, Skövde

Gårdsexempel ekologisk kvävestrategi Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Anna Linnell, Hushållningssällskapet Sörmland

Gödsling, stallgödsel och organiska restprodukter Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Sofia Delin, institutionen för mark och miljö, SLU Skara

Helträda eller gröngödsling Pdf, 138 kB.
Föreläsare: Jan Hill, länsstyrelsen Västra Götaland

Rädda betesvallen när det gått fel Pdf, 160 kB.
Föreläsare: Jan Hill, länsstyrelsen Västra Götaland

Växtföljdens betydelse Pdf, 160 kB.
Föreläsare: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland 

Senast uppdaterad: 10 september 2018