Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Om Greppa Näringen

Foto: Mårten Svensson

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på.

Våra mål

Greppa Näringens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Projektet arbetar med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet och är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen.

Projektet Greppa Näringen

Med Jordbruksverket som projektägare har arbetet sedan starten skett i samverkan med LRF och länsstyrelserna. Lantbrukets ordinarie rådgivare och konsulter genomför rådgivning och kursverksamhet på uppdrag av länsstyrelserna.

Satsningen på Greppa Näringen kostar cirka 50 miljoner per år, merparten använts för enskild rådgivning. Rådgivningen finansieras av den nya jordbrukspolitiken, CAP.

Våra rådgivare är viktiga

Bra uppföljning är en viktig framgångsfaktor där våra rådgivare under flera år återkommer till lantbrukaren och följer upp de åtgärder som provas.

Med hjälp av olika nyckeltal får lantbrukaren en god uppfattning om hur olika åtgärder kan leda till ökat nyttjande av gårdens resurser och därmed bidra till sänkta kostnader, ökad lönsamhet och mindre förluster för miljön. På djurgårdar samverkar utfodrings- och växtodlings­rådgivare för att ta ett helhetsgrepp. 

Logotyp för EU:s  jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Senast uppdaterad: 03 november 2023