Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Om Greppa Näringen

Foto: Mårten Svensson

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på.

Våra mål

Greppa Näringens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Projektet arbetar med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet och är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen.

Projektpartners och finansiering

Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Ytterst ansvarar Jordbruksverket för projektet och finansiering sker med hjälp av det svenska Landsbygdsprogrammet och återförda miljöskatter.

Landsbygdsprogrammet i sin tur finansieras av den svenska staten och EU:s Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Under de senaste åren har runt 40 miljoner per år satsats på projektet, varav merparten använts för enskild rådgivning runt om i länen.

Våra rådgivare är viktiga

Bra uppföljning är en viktig framgångsfaktor där våra rådgivare under flera år återkommer till lantbrukaren och följer upp de åtgärder som provas.

Med hjälp av olika nyckeltal får lantbrukaren en god uppfattning om hur olika åtgärder kan leda till ökat nyttjande av gårdens resurser och därmed bidra till sänkta kostnader, ökad lönsamhet och mindre förluster för miljön. På djurgårdar samverkar utfodrings- och växtodlings­rådgivare för att ta ett helhetsgrepp. 

Logotyp för EU:s  jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Senast uppdaterad: 30 november 2021