Greppa logotyp

1AaStartrådgivning

Två kvinnor samtalar vid ett köksbord. En är rådgivare från Greppa Näringen, en är lantbrukare och medlem.

Foto: Janne Andersson

Startrådgivningen går ut på att informera lantbrukaren om jordbrukets miljöpåverkan och de mål och direktiv som finns för att minska denna påverkan. Tillsammans tittar ni på gårdens förutsättningar och gör upp en rådgivningsplan.

Startbesöket är det första besöket efter det att lantbrukaren anmält sig till Greppa Näringen. Tillsammans går ni igenom miljömålen och direktiv med koppling till jordbruksets miljöpåverkan. På en grundläggande nivå ska du göra lantbrukaren medveten om hur lantbruket påverkar läckaget av växtnäring och växtskyddsmedel samt utsläpp av växthusgaser.

Ni tittar på gårdens grundförutsättningar och diskuterar vilken rådgivning som är intressant på den egna gården. Utifrån detta gör du och lantbrukaren upp en lämplig plan med rådgivningsmoduler och utbildningsmöjligheter för de kommande 3 åren.

Rådgivningen ska bidra till miljömålen ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning”, ”Grundvatten av god kvalitet” och ”Begränsad klimatpåverkan”.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. 

Krav för rådgivning

För rådgivning på ekologiska gårdar krävs särskild kompetens. Särskild klimatkompetens är önskvärd.

Tidsåtgång

Startrådgivningen beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 7–9 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.

Modulansvarig

Ulrika Listh

036-15 63 41

Senast uppdaterad: 02 december 2020

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Ulrika Listh

036-15 63 41

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67