Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Introduktionskurs för nya rådgivare i Greppa Näringen

7–8 november 2017, Linköping

Inledning om Greppa Näringen Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Stina Olofsson, Jordbruksverket

Miljötillståndet i havet Powerpoint, 9 MB.
Föreläsare: Stina Olofsson, Jordbruksverket

Miljötillstånd i sötvatten och grundvatten och EU:s vattendirektiv Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Markus Hoffmann, LRF

Rådgivningar i Greppa Näringen Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket

Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen Pdf, 731 kB.
Föreläsare: Maria Källming, länsstyrelsen Östergötland

Klimatförändring: Jordbrukets växthusgasutsläpp och energianvändning Powerpoint, 11 MB.
Föreläsare: Anna Hagerberg, Jordbruksverket

Om Greppa Näringens administrativa system Pdf, 591 kB.
Föreläsare: Maria Fermvik, Jordbruksverket

Motivera lantbrukarna i rådgivningen Powerpoint, 11 MB.
Föreläsare: Maria Fermvik, Jordbruksverket

Kurser och underlagsmaterial för rådgivare Powerpoint, 11 MB.
Föreläsare: Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket

Läckage av växtskyddsmedel – vad hittar vi i mat, vatten och miljö? Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Leif Johansson, Jordbruksverket

Ammoniakavgång från jordbruket Powerpoint, 10 MB.
Föreläsare: Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Fosforkampanjen i Greppa Näringen Powerpoint, 7 MB.
Föreläsare: Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Hur odlar vi och vad behöver ändras? Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket

Utfodring och produktion för att greppa näringen Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Carin Clason, CoA AB

Vad har vi åstadskommit? Greppa Näringens åtgärder och miljöeffekter Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Stina Olofsson, Jordbruksverket

Greppa Näringen framåt, vad är på gång? Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Stina Olofsson, Jordbruksverket

Program introduktionskurs för nya rådgivare i Greppa Näringen 171107–08 Pdf, 680 kB.

Senast uppdaterad: 14 september 2018