Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Jonas Ivarson

Man som står framför grönt buskage

Greppa Näringens rådgivningsexpert för Biologisk mångfald i åkerlandskapet

 Så länge jag kan minnas har jag intresserat mig för kombinationen lantbruk och biologisk mångfald. Under agronomutbildningen specialiserade jag mig mot ekologi och flora- och faunavård och sedan dess har jag arbetat flera år med rådgivningsarbete inom såväl ekologiskt lantbruk som biologisk mångfald på Hushållningssällskapet/HIR Skåne. Jag jobbar även som regional projektledare inom Jordbruksverkets projekt Mångfald på slätten vilket är väldigt stimulerande. På fritiden driver jag en liten ekologisk gård med inriktning på biologisk mångfald.

Jag var med när Greppa näringen sjösattes en gång i tiden och hjälpte även till med att ta fram och testköra just denna rådgivningsmodul som jag nu ansvarar för.  Nu ser jag fram emot att både kunna dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter samt få tips och förslag från dig som också jobbar med modul 17A, Biologisk mångfald i åkerlandskapet. Hur kan den förbättras så att vi kan göra ett bra och viktigt jobb med att sprida kunskap om hur lantbrukarna kan bidra till att öka mångfalden i odlingslandskapet?

Välkommen att höra av dig med stort som smått!

Information

Aktuell som

Rådgivningsexpert för Biologisk mångfald i åkerlandskapet

Företag

Hushållningssällskapet/HIR Skåne

Senast uppdaterad: 31 maj 2024