Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Maria Berglund

Greppa Näringens rådgivningsexpert för klimatmodulerna 20ABCD

Maria Berglund

Jag är teknikagronom i botten och har jobbat på Hushållningssällskapet Halland sedan 2007, framför allt i projekt och uppdrag om jordbrukets klimatpåverkan. Det har handlat om hur vi ska beräkna växthusgasutsläpp från svenskt jordbruk, kopplingar mellan produktionsrådgivning och klimat och att öka kunskapen och detaljeringsgraden om jordbrukets klimatpåverkan. Jag har fördjupat mig särskilt i metanemissioner från lagring av stallgödsel och gårdsbaserad biogasproduktion. Jag var även med i utvecklingen av Klimatkollen i VERA och har därmed bra koll på alla beräkningar i Klimatkollen och vad som händer i allokeringen.

Så tveka inte att höra av dig om du har frågor om klimatmodulerna eller klimatberäkningarna i VERA! Det brukar räcka med ett samtal eller att titta i VERA för att hitta förklaring och lösningar till oväntade resultat i Klimatkollen.

Information

Aktuell som

Rådgivningsexpert för klimatkollen på växtodlings- och djurgårdar

Företag

Växa Sverige

Kontakt

076-1451708

Senast uppdaterad: 05 februari 2024