Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

För dig som är ny rådgivare

Som ny rådgivare ska du anmäla dig genom fylla i en särskild blankett. Det är viktigt att du ständigt håller dig uppdaterad med de senaste kunskaperna. Du ska vara omtänksam, ansvarsfull och ha ett långsiktigt förhållningssätt. Du ska även vara lyhörd och lyssna på lantbrukaren och samtidigt inspirera och skapa engagemang.

Som rådgivare för Greppa Näringen är du en del av ett team och en viktig länk ut till lantbrukaren. Därför är det viktigt att du är tydlig med att du representerar Greppa Näringen när du gör ett besök på en gård och följer Greppa Näringens struktur.

Ny rådgivare – anmäl dig

För att du ska kunna genomföra rådgivning inom Greppa Näringen krävs att ditt företag har ett avtal med länsstyrelsen. När du anställs ska ditt företag anmäla det till länsstyrelsen så att de kan godkänna dig som rådgivare.

För att du ska få inloggningsuppgifter till vårt administrativa system behöver du, förutom att vara godkänd av länsstyrelsen, också fylla i en särskild blankett och skicka till oss på Greppa Näringen.

Ladda ner och fyll i blanketten. Pdf, 29 kB.

Skanna blanketten och maila till:

Eller skicka den med post till:

Greppa Näringen, Jordbruksverket
Österleden 165
261 51 Landskrona

Läs krav och rekommendationer

I dokumentet krav och rekommendationer hittar du information om vilken kompetens du behöver för att kunna utföra olika rådgivningar och vilka krav du behöver uppfylla för att en rågivning ska bli godkänd.

Mer information om krav och rekommendationer och länk till dokumentet

Krav på utbildning

För att du ska bli godkänd rådgivare i Greppa Näringen krävs att du har grundläggande behörighet i form av universitetsutbildning eller annan erfarenhet. Du behöver också gå vår Introduktionskurs för nya rådgivare senast samma år som du börjar ge rådgivning i Greppa Näringen. Oftast erbjuder vi denna tvådagarskurs i början av november varje år.

I vår kalender hittar du de kurser som finns inplanerade just nu.

Särskilda krav för särskilda moduler

För ett antal rådgivningar ställer vi ytterligare krav på din kompetens.

Du behöver ha genomfört:

 • Vera grundkurs för att genomföra rådgivningar där det ingår beräkningar av växtnäringsbalans, stallgödselmängder, ammoniakförluster och/eller kväveutlakning
 • Behörighetsutbildning för växtskyddsmedel eller på annat sätt uppfylla kunskapskraven för att använda kemiska växtskyddsmedel för att genomföra rådgivningar om växtskydd.
 • Våra grundkurser i klimat för att genomföra klimatrådgivningarna.

Om du ska ge rådgivningar om energieffektivisering, ekologisk produktion eller växtskydd i växthus ställer vi särskilda krav på din kompetens. Du kan läsa mer om dem i de inledande sidorna i krav och rekommendationer.

Prenumerera på Rådgivarnytt

För att du inte ska missa någon information är det bra om du prenumererar på Rådgivarnytt. Det är en nyhetstjänst med nyheter om kurser, rådgivningsunderlag och annat du kan ha nytta av som rådgivare i Greppa Näringen.

Starta din prenumeration så snart du vet att du ska ge rådgivning även om du inte är godkänd än.

Avtal med länsstyrelsen

Har du ett företag och vill börja genomföra rådgivning inom Greppa Näringen? Då behöver du ha ett avtal med en länsstyrelsen och för att få ett avtal behöver delta i en upphandling. Länsstyrelsen upphandlar enskild rådgivning med olika intervall. Kontakta samordnaren på din länsstyrelse för att få mer information. Kontaktuppgifter till samordnarna hittar du på respektiver läns sida på greppa.nu.

Rådgivningen

Lantbrukaren ska känna att det är frivilligt att genomföra de råd du ger och använda sig av de verktyg som finns att tillgå. För att lantbrukaren ska vara beredd på att genomföra åtgärder som kostar pengar är det viktigt att påvisa inte bara miljönyttan utan också att åtgärderna kan bidra till att öka företagets lönsamhet.

Inför besöket

Inläsning

Bokning

 • När under odlingssäsongen passar det bäst att göra den modul som du ska göra?
 • Avsätt tid i din kalender för när du ska göra rådgivning.
 • Kolla i Greppa Näringens administrativa system innan du ringer.
 • Bokning tar tid.
 • Boka hellre in för många besök än för få, du kommer troligtvis att få avbokningar.
 • Försök att boka in två besök i samma område samma dag om det går för att minska restiden.
 • Ställ frågor om gården redan vid bokningen.
 • Skicka bokningsbekräftelse och eventuella blanketter för indata.

Förbered rådgivningen

 • 1Aa – ta fram underlag i VISS (Vattenkartan)
 • 1B – beställ och läs igenom tidigare rådgivningsbrev
 • 12A – kolla jordartskartan

Under besöket

 • Skicka påminnelse-sms dagen innan eller på morgonen samma dag.
 • Låt lantbrukaren berätta om gården. Ibland passar det att gå en sväng, ibland inte.
 • Tala om vad besöket går ut på.
  • Det här är ju ditt första besök inom Greppa Näringen. Syftet är att du ska få reda på vad Greppa Näringen är, vi ska få lite koll på din gård och produktion. Vi ska göra en växtnäringsbalans och beroende på vad den visar och utifrån vad du är intresserad av så ska vi lägga upp en plan för din kommande rådgivning i Greppa.
 • Berätta och visa med bilder.
 • Räkna det du ska räkna på med lantbrukaren eller gå ut och titta på det ni ska titta på.
 • Fota gärna under besöket om det är okej med lantbrukaren. Både för ditt eget minne och för att kunna klippa in i rådgivningsbrevet om det är relevant.
 • Presentera lämpliga moduler, även de som du inte själv utför.
 • Lägg upp/uppdatera rådgivningsplanen.
 • Sammanfatta de viktigaste slutsatserna. Både beröm och förslag på förbättringar.
 • Berätta att du kommer att skicka ett brev med en sammanfattning av besöket och att lantbrukaren gärna får höra av sig om hen har några frågor.

Rådgivarens roll

 • Var lyhörd. Du är bara gäst på gården.
 • Du behöver inte kunna allt.
 • Lantbrukaren är själv expert på sin produktion.
 • Greppa Näringen är frivilligt. Du kommer bara träffa lantbrukare som vill ha dig där.
 • Det är kul att vara rådgivare. Se till att det märks!

Som rådgivare kan du tillföra nya perspektiv, annan sorts kunskap som kanske är mer teoretisk, siffror och nyckeltal, bekräftelse på det lantbrukaren redan gör bra och vara en ögonöppnare kring det som inte funkar så bra.

Efterarbete

 • Skriv rådgivningsbrevet så snart som möjligt efter besöket.
 • Använd gärna mallar, men brevet ska du skriva till just den här lantbrukaren. Därför är det viktigt att texten är anpassad och innehållet inte blir för generellt.
 • Skriv kort och konkret.
 • Lyft fram det som lantbrukaren redan gör bra.
 • Sammanfatta förslag på åtgärder i punktform.
 • Uppdaterad rådgivningsplan ska finnas med i brevet.

Lantbrukare du kommer att träffa på

Experten

Erkänn att du är besegrad. Bekräfta att det lantbrukaren gör är bra. Lyft fram åtgärder för att nå ännu en nivå.

Novisen

Lägg rådgivningen på rätt nivå. Skippa avancerade diagram och beräkningar. Resonera kring en eller två åtgärder som kan vara lämpliga att börja med. Motivera utifrån vilken nytta åtgärderna har för gården, snarare än för miljön.

Pratkvarnen

Led tillbaka samtalet till ämnet. Var proffsig och trevlig.

Den stressade

Bidra med lugn men fatta dig kort. Vissa beräkningar kan göras på kontoret. Visa att du har förståelse för lantbrukarens situation. Bättre att avboka om tiden är alltför knapp.

Faktakollen

Vill visa att hen faktiskt också har koll på läget. Låt den personen visa det. Bekräfta personen. 

Senast uppdaterad: 20 februari 2024