Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Introduktionskurs för nya rådgivare

7-8 november 2018, Stockholm

Inledning om Greppa Näringen Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Stina Olofsson, Jordbruksverket

Miljötillståndet i hav, sjöar och grundvatten Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Markus Hoffmann, LRF

Rådgivningar och kurser i Greppa Näringen Pdf, 6 MB.
Föreläsare: Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket

Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen Pdf, 800 kB.
Föreläsare: Sofia Äng, Hushållningssällskapet

Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn och effekter i Sverige av den globala uppvärmningen Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Anna Hagerberg, Jordbruksverket

Motivera lantbrukarna i rådgivningen Pdf, 255 kB.
Föreläsare: Maria Fermvik, Jordbruksverket

Skriva bra rådgivningsbrev Pdf, 228 kB.
Föreläsare: Maria Fermvik, Jordbruksverket

LRF:s roll i Greppa Näringen Pdf, 231 kB.
Föreläsare: Tove Mellgren, LRF

Läckage av växtskyddsmedel Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Per Widén, Jordbruksverket

Ammoniakavgång från jordbruket Pdf, 601 kB.
Föreläsare: Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Axplock från Greppa Näringens fosforkampanj Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Hur vi odlar och varför Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket

Utfodring och produktion för att greppa näringen Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Carin Clason, CoA AB

Vad har vi åstadskommit? Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Stina Olofsson, Jordbruksverket

Greppa Näringen framåt, vad är på gång? Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Stina Olofsson, Jordbruksverket

Program introduktionskurs för nya rådgivare i Greppa Näringen 2018 Pdf, 633 kB.

Senast uppdaterad: 31 januari 2019