Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Sparsam körning

Gruppaktivitet. Sparsam körning innebär att föraren använder växelspak och gaspedal på ett medvetet och konsekvent sätt så att bränsleförbrukningen minskar. Målet med kursen är att lära deltagarna på vilket sätt bränsleförbrukningen för lantbruksmaskiner kan minska.

Kursens mål

Efter genomgång av nu aktuell kurs ska kursdeltagaren bland annat ha lärt sig:

  • att planera sin körning och olika körmoment, exempelvis lastningsmoment, koppla vagnar, hur man kör i backar, hur man agerar i vägkorsningar m.m.
  • hur körsätt och teknik påverkar körningen.
  • vikten av att underhålla och sköta sitt fordon.
  • övergripande sammanhang kring körningens miljöeffekter.
  • att minska bränsleförbrukningen med i genomsnitt ca 10 %.

Genomförande

För att få en bestående energibesparande effekt av utbildningen ska utbildningen bygga på både praktiska och teoretiska moment.

Dessutom ska utbildningen följas upp med ytterligare en träff, ca 2-4 månader efter utbildningstillfället, för en repetition samt ytterligare teorikunskaper för att motivera deltagarna att bibehålla och förstärka motivationen för sparsam körning

Underlagsmaterial

På sidorna Innan kursen, under kursen och efter kursen hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra kursen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete.

Krav på kursledaren

För att genomföra kurs i sparsam körning ska kursledaren ha genomgått en handledarkurs.

Tidsåtgång

Den här kursen tar totalt cirka 10-11 timmar, varav uppföljningen tar cirka 3 timmar.  

Modulansvarig

Johan Malgeryd

036-15 85 12

Senast uppdaterad: 04 mars 2024

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Johan Malgeryd

036-15 85 12

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67