Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

16GKväveoptimering i spannmål

Moget vetefält i förgrunden och en skördetröska som kör över fältet i bakgrunden

Foto: Janne Andersson

Gruppaktivitet. Rådgivningen hjälper lantbrukaren att hitta lösningar som ökar utnyttjandet av kväve i odlingen. Du som rådgivare visar hur ökad kväveoptimering leder till ett bättre utnyttjande av växt­näringen, samtidigt som näringsläckage och växthusgasavgång minskar och är till nytta för gårdens ekonomi.

Syfte och mål

Rådgivningen bidrar till bättre kväveutnyttjande med minskad kväveutlakning och mindre klimatpåverkan.

Genom att optimera kvävet i odlingen, minskar samtidigt växtnäringsläckaget och förbättrar det ekonomiska utbytet. Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen inom övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial

Här finns länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. Om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne hittar du fördjupningsmaterial i vår kunskapsbank. 

Inbjudan, deltagarlista och utvärderingModulansvarig

Emelie Andersson

073 – 401 52 98

Senast uppdaterad: 08 maj 2024

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Emelie Andersson

073 – 401 52 98

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67