Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 14B

Du behöver förbereda dig genom att ta fram kartunderlag och annan information. Innan du besöker lantbrukaren frågar du efter material du kan ta del av i förväg, som till exempel projekteringsplan, tidigare beslut med mera.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken Pdf, 278 kB., så får du informationen i ett dokument på datorn.

Du stämmer även av att våtmarkens läge och syfte uppfyller kraven för att du ska kunna genomföra rådgivningen.

Material du tar fram

En del material kanske inte lantbrukaren själv har tillgång till. Då kan du beställa dessa dokument inför rådgivningen. Om det kostar att beställa materialet är det du som rådgivare som avgör om du ska betala för detta eller om det är material lantbrukaren själv bekostar.

Observera, det är inte tvingande att bekosta extra utgifter för material, varken för dig som är rådgivare eller för lantbrukaren.

Du behöver

  • Dokumentation från eventuell våtmarksrådgivning –våtmarksplanering modul 14A.
  • Eventuell projekteringsplan.
  • Eventuella myndighetsbeslut som berör anläggningen.
  • Flygbilder och annat lämpligt kartunderlag. Det är bra att ha en karta eller flygbild där du tillsammans med lantbrukaren ritar in nuvarande problemområden och förslag på åtgärder.
  • Uppgifter på om fastigheten omfattas av dikningsföretag eller annan typ av mark­avvattningsföretag, genom till exempel invallning och sjösänkning.
  • Kartor över befintliga markavvattningsföretag och/eller täckdikningskarta. Kopior av plankartor och profilritningar från markavvattningsföretag är eventuellt bra att ha med dig ut i fält. Har du svårt att hitta rätt kartor, ta hjälp av vår Guide för att hitta rätt kartmaterial Pdf, 777 kB..

Dessutom finns det annat material som kan vara till nytta vid rådgivningen, till exempel:

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu och andra webbplatser

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns nyheter och information om åtgärder för gårdens våtmarker.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning. 

Senast uppdaterad: 07 maj 2024