Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 16B

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet ska innehålla:

 • maskinuppgifter - som spridartyp, fabrikat, årsmodell, modell och arbetsbredd
 • gödselmedelsuppgifter – som fabrikat, växtnäringsinnehåll, typ och produktionsplats
 • hantering och lagringsförhållanden på gården - lagras gödseln löst eller i säck, inne eller ute
 • yttre förhållande vid spridartestet – som väderlek, vindhastighet, fältlutning
 • gödselns fysikaliska egenskaper - hållfasthet och granulatsstorleksfördelning, volymvikt/densitet
 • normalspridningsresultat, variationskoefficient (vk) och resultat efter eventuella justeringar och andra åtgärder
 • kantspridningstest – ”enkeltest”
 • dina kommentarer till eventuella åtgärder och deras effekter på spridningen och för miljön
 • uppdaterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du uppgifter om:

 • spridartyp – kast- eller rampspridare, arbetsbredd
 • typ av gödselmedel – granulerat, prillat, pelleterat eller bulkblend
 • fysikaliska egenskaper – hållfasthet och storleksfördelning
 • fältförhållanden – vindhastighet och fältlutning
 • variationskoefficient före och efter din eventuella justering
 • kantspridningstest, om du har genomfört detta
 • datum för besök och uppföljningsbesök eller telefonkontakt
 • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Det är bra om du följer upp ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren med en telefonkontakt, men det är inget krav. 

Senast uppdaterad: 06 maj 2019