Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Underhåll av diken

21–22 mars 2018, Katrineholm

Inledning av kursen underhåll av diken Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Jenny Johansson och Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket

Vad är markavvattning? Pdf, 4 MB.
Föreläsare: Jenny Johansson, Jordbruksverket

Juridik kring underhåll av diken Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Magdalena Nyberg, Jordbruksverket

Om tillstånd, anmälan för dikesrensning och underhåll Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Weronica Klasson, länsstyrelsen Södermanland

Praktisk miljöhänsyn vid underhåll av diken Pdf, 8 MB.
Föreläsare: Jenny Johansson, Jordbruksverket

Arkiv och kartor för underhåll av diken Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Magdalena Nyberg, Jordbruksverket

Erfarenheter av rådgivning underhåll av diken Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Tobias Neselius, Hushållningssällskapet

Gruppövningar med olika scenarier för underhåll av diken Pdf, 896 kB.

Senast uppdaterad: 07 september 2018