Greppa logotyp

16APrecisionsodling

Grön växtlighet i närbild på fält med en jordbruksmaskin som kör över fältet i den suddiga bakgrunden.

Foto: Mårten Svensson

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att hitta lösningar som ökar precisionen i spridning av kväve, fosfor och kalium. Du som rådgivare visar hur ökad precision leder till ett bättre utnyttjande av växt­näringen, samtidigt som näringsläckage och växthusgasavgång minskar och är till nytta för gårdens ekonomi.

Platsspecifik odling är ett utmärkt sätt att både spara pengar och tjäna miljön. Din rådgivning ger lantbrukaren koll på teknik som finns tillgänglig för platsspecifik odling och hur den fungerar. Syftet är bland annat att öka lantbrukarens insikter och kunskap om betydelsen av inomfälts­variation.

Syfte och mål

Rådgivningen bidrar till bättre kväveutnyttjande med minskad kväveutlakning och mindre klimatpåverkan, och bättre fosforutnyttjande med ett minskat fosforläckage.

Genom att öka precisionen inom fält när lantbrukaren tillför kväve, fosfor, kalium och kalk vilket i sin tur minskar växtnäringsläckaget och förbättrar det ekonomiska utbytet, bidrar rådgivningen till att uppnå de nationella miljömålen ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Inom denna rådgivning kan Greppa Näringen också visa jordbruket på möjligheterna att variera utsädesmängd och växtskydd.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulbladPDF som hör till modulen.

Tidsåtgång

Rådgivningen precisionsodling (16A) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 7–8 timmar där för- och efterarbete av rådgivning ingår. 

Modulansvarig

Emelie Andersson

073 – 401 52 98

Rådgivningsexpert

Johan Kullsand

0703-38 50 20

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Rådgivningsexpert

Johan Kullsand

0703-38 50 20

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Emelie Andersson

073 – 401 52 98

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67