Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Nya verktyg i precisionsodling

19 april 2017

Digitala åkermarkskartan Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Kristin Piikki, SLU

Crop-SAT, vad är det? Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Mats Söderström, SLU

Film (mp4-fil): Att exportera data från markdata till Dataväxt

Markdata – så funkar det Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Henrik Stadig, Hushållningssällskapet

Utsädesmängd Pdf, 315 kB.
Föreläsare: Henrik Stadig, Hushållningssällskapet

Vad visar Crop-SAT? Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Henrik Stadig, Hushållningssällskapet

Variera PK-gödsling är enkelt Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Henrik Stadig, Hushållningssällskapet 

Senast uppdaterad: 13 april 2022