Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Beräkningsverktyget Vera

I beräkningsverktyget Vera kan du beräkna gårdens växtnärings­balans, djurens stallgödselmängder, gödslingsplan med utlakningsberäkning, klimatavtryck, energiåtgång och åtgärdsuppföljning i Greppa Näringen. Verktyget Vera används i Greppa Näringens rådgivningar.

OBS! Mellan den 12 juni kl.17.00 och 14 juni kl. 08.00 kan du inte hämta data från en inskickad SAM-ansökan. Det beror på att systemen där SAM-ansökningarna lagras ska underhållas.

Nyheter och tips

Mer användarstöd i vissa delar av Vera

Vi har lagt in instruktioner och anvisningar direkt i programmet. Än så länge finns det i delarna hem, kund, alternativ, gödslingsplan och utlakning. Vi kommer fortsätta med att bygga in användarstöd i övriga beräkningsdelar vart efter.

Gödslingsplan och utlakning

Du hittar följande nyheter:

 • Nytt utseende på Gödslingsplan och utlakning med information om vad du ska göra på varje flik
 • Du kan hämta skiften från en inskickad SAM-ansökan som underlag till en gödslingsplan under Hämta stöddata. Du loggar in med BankID eller Freja eID+.
 • Alla lantbrukare kan använda Vera för att göra en gödslingsplan och fältbalans
 • Fältbalansen i gödslingsplanen är ny. Nu kan du se en skiftesvis fältbalans och även skriva ut en rapport.
 • Vi har lagt till många nya grödor med så mycket underlag som finns tillgängligt. För vissa grödor där vi idag saknar gödslingsrekommendationer och jämförelsevärde kommer vi att komplettera med detta senare.
 • Jämförelsegröda beräknas på ett nytt sätt från mitten av juni 2024. Nu kan det beräknas för många grödor som har normskörd, gödslingsrekommendationer och kväveskörd i grödan angivet.

Hämta data från SAM-ansökan till din gödslingsplan

Under Hämta Stöddata i huvudmenyn hittar du Hämta skiften från SAM-ansökan. Här kan du hämta underlag till en gödslingsplan från en redan inskickad SAM-ansökan. Det betyder att när du har skickat in årets SAM-ansökan så kan du hämta skifte, areal och gröda till Gödslingsplanen. Hämtningen sker via en direktkoppling mellan Vera och stödsystemen. Därefter jobbar du dig igenom flikarna i gödslingsplanen.

Du behöver fullmakt om du ska hämta åt någon annan

Om du ska hämta information från en eller flera inskickade SAM-ansökningar åt någon annan behöver du få en fullmakt. Fullmakter delas ut på Mina sidor och kan även sökas på blanketten. Det är en särskild fullmakt som heter ”Hämta data om jordbrukarstöd till Vera”.

Läs mer om och dela ut fullmakt på jordbruksverket.se.

Uppdateringar och manualer

När Vera har uppdaterats berättar vi om det i Rådgivarnytt. Oftast uppdaterar vi Vera varje månad med undantag för sommaren.

Läs mer i Rådgivarnytt

På sidan om Versioner kan du se vad varje version eller uppdatering innehåller. Det finns också en lista med kända fel i varje version.

Läs mer om Versioner av Vera

I manualerna kan du läsa om hur du matar in uppgifter och var du hittar olika funktioner. Läs där innan du kontaktar supporten.

Läs i manualerna

Beställ eller hämta din produktnyckel till Vera

Du beställer produktnyckel till verktyget Vera genom att godkänna villkoren på sidan Beställ Vera på greppa.nu.

Du som är rådgivare hittar än så länge din produktnyckel i GNW-adm. Se villkoren i den utfällbara boxen. Därefter laddar du ned Vera och matar in produktnyckeln.

Villkor för Vera

 • Jordbruksverket har utvecklat och förvaltar programmet Vera.
 • Jordbruksverket tar inget ansvar för eventuella störningar, kostnader eller förluster som Vera kan orsaka.
 • Det är inte tillåtet att kopiera eller sprida programmet eller produktnyckeln.
 • Jordbruksverket kan kontakta dig för att be om dina synpunkter eller informera dig om programmet.

Hantering av personuppgifter

När du beställer Vera ingår du ett avtal med Greppa Näringen där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Avtalet ingås genom att du beställer programmet. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Uppgifterna kommer att behandlas för hantering av behörigheter, hämtning av uppgifter från Jordbruksverkets övriga system, redovisning av rådgivning, information om nyheter och uppdateringar i Vera, support, uppföljning och för statistiska ändamål.

Genom att du har hämtat ut produktnyckeln och klickar på ladda ned Vera bekräftar du att du tagit del av ovanstående. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta Jordbruksverkets kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter finns på vår webbplats www.jordbruksverket.se/personuppgifter >

Ta kontakt med Vera-supporten

Kontakta Vera-supporten om du har frågor eller om du stöter på problem i verktyget. Vi bevakar mejl under normal arbetstid helgfria vardagar. Du kan också ringa eller skicka ett mejl vid andra tider om att du vill bli uppringd. Du behöver prata in ditt nummer om du lämnar ett meddelande. Vi ser inte ditt nummer om du ringer till oss.

E-post: vera@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 64 80, kl. 9.00 - 11.00

Skicka med din kund och logfil till supporten

För att vi ska kunna titta närmare på dina beräkningar behöver du skicka med din databas och berätta vilken kund du har arbetat med och vad du skulle göra. Gå till Support i Vera och följ instruktionerna. Byt frånadress till din egen i det mejl som skapas, annars kommer det inte fram till supporten.

Säkerhetskopiera databasen regelbundet

Det är viktigt att du regelbundet säkerhetskopierar databasen. Alla filer för Vera sparas bara på datorns hårddisk, C. Skapa regelbundet en säkerhetskopia av databasen genom att du klickar på knappen Säkerhetskopiera databasen när du står på Kunder i huvudmenyn och spara den på ett säkert ställe.

Läs mer om installation och säkerhetskopiering

Beräkningar i Vera

I Vera kan du göra följande beräkningar på en gård:

 • växtnäringsbalans
 • stallgödselberäkningar
 • gödselkalkyl, finns också som en tjänst direkt på webbplatsen
 • gödslingsplan och utlakning. Nu kan du använda en inskickad SAM-ansökan som underlag.
 • Klimatberäkningar med eller utan allokering i klimatkollen
 • energikartläggning
 • åtgärdsuppföljning

Läs mer om beräkningarna och skriv ut indatablanketter

Rapportera in beräkningar i GNW-adm

Du kan rapportera in rådgivningar som är gjorda i Vera direkt i GNW-adm.

Exportera beräkning från Vera till GNW-adm

För att exportera kundens alternativ från Vera, gå till alternativ och markera det alternativ du ska exportera. Tryck på knappen "Skapa exportfil till Greppa". Gå sedan till GNW-adm och importera samma fil där.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024