Greppa logotyp

Vera

Programmet Vera är ett beräkningsverktyg för växtnärings­balanser, stallgödselmängder, gödslingsplan, klimatavtryck, energiåtgång och åtgärdsuppföljning i Greppa Näringen. Vera använder vi i första hand i vår rådgivning till lantbrukare.

Din databas med dina kunder ligger sparad direkt på din hårddisk och därför måste du säkerhetskopiera den regelbundet till ett annat ställe som säkerhetskopieras.

Ta kontakt med Vera-supporten

Har du frågor om Vera eller om du stöter på problem i programmet kan du alltid kontakta vår support. Vi bevakar mail och svarar på samtal under normal arbetstid helgfria vardagar. Vi kommer inte att se ditt nummer om du ringer till oss, så om du inte når fram får du gärna försöka igen eller lämna ett meddelande.

E-post: vera@jordbruksverket.se

Telefon: 036-15 64 80

För att vi ska kunna titta närmare på dina beräkningar kan du behöva exportera din kund. I Vera ställer du dig på fliken kund, väljer aktuell kund genom att bocka i rutan, klickar på exportera kund och sparar filen. Bifoga filen i ett epostmeddelande till verasupporten och berätta vad det gäller.

Sökfunktion i Vera

I version 1.1.77.0 av Vera tillkom en funktion för sökning av produkter i växtnäringsbalansen, stallbalansen och klimatkollen. Du kan numera ställa dig i rutan för produkten och skriva in namnet på den produkt du vill lägga till. Det går också att söka på produktgrupp och sedan välja rätt produkt i listan som fälls ner.

Beräkningar i Vera

I Vera finns följande beräkningar:

  • växtnäringsbalans
  • stallgödselberäkningar
  • gödselkalkyl
  • gödslingsplan och utlakning
  • klimatberäkningar i klimatkollen
  • energikartläggning i energikollen
  • åtgärdsuppföljning

Om Vera

Vera är lätt att använda men det gäller att vara noggrann vid inmatning av data för att resultatet ska gå att tolka. Du kan även använda programmet Vera som underlag vid miljö­prövningar eller annan miljöinriktad rådgivning. 

Din databas med alla dina kunder ligger sparad direkt på din hårddisk, C. Därför måste du säkerhetskopiera databasen regelbundet till en server eller ett annat ställe som i sin tur säkerhetskopieras. Tänk särskilt på detta i samband med att du ska uppdatera datorns operativsystem. Gör du inte detta kommer du att förlora din databas med alla dina kunder.

Observera att maskinkostnadsberäkningar inte finns i Vera. De fanns tidigare i Cofoten/ Stank in Mind.

Energi- och klimatkollen

Energikartläggning är en del Greppa Näringens rådgivare använder inom energikollen. Med tydliga avgränsningar och instruktioner i energikollen får du som användare möjlighet att höja kvaliteten i din rådgivning. I rapporten inom energikartläggningen får du även fram ett rådgivningsbrev.

Klimatkollen är integrerad i stallgödsel- och växtnäringsbalansberäkningarna.

Gödselkalkyl

I Gödselkalkylen kan du beräkna den ekonomiskt mest optimala spridningstidpunkten utifrån näringsinnehåll på gödseln, kostnader för markpackning, spridning och transport. Resultatet kommer ut i en rapport på tre sidor. Du kan också lägga till andra organiska gödselslag som till exempel inköpt biogödsel eller slam.

I det uppdaterade miljöindex tar vi hänsyn både till risk för kväveutlakning, denitrifikation men även risk för fosforförluster. Miljöindex presenteras i rapporten med glada gubbar i grönt till sura gubbar i rött.

Gödselkalkylen finns också som en tjänst på webbplatsen 

Produktnyckel till rådgivare

Du som är rådgivare i Greppa Näringen hittar din produktnyckel i GNW-adm. Jordbruksverket ansvarar för programmet men tar inget ansvar för eventuella störningar på andra program som Vera kan orsaka. Det är inte tillåtet att kopiera eller sprida programmet. 

Om du inte är rådgivare – beställ Vera

Du som inte är rådgivare i Greppa Näringen kan beställa en grundinstallation av Vera. Beställningen gör du via e-post till Vera. Du får sedan ett avtal som du behöver skriva under och skicka tillbaka till oss. Tillsammans med avtalet kommer information om hur du installerar Vera och din produktnyckel.

Villkor för Vera

Licensen får du använda inom ett arbetsställe (kontor, skola eller liknade) enligt det avtal som båda parter undertecknar vid köp av programmet. Jordbruksverket ansvarar för programmet men tar inget ansvar för eventuella störningar på andra program som Vera kan orsaka. Det är inte tillåtet att kopiera eller sprida programmet. 

Rapportera in beräkningar i GNW-adm

Du kan rapportera in rådgivningar som är gjorda i Vera direkt i GNW-adm.

Exportera beräkning från Vera till GNW-adm

För att exportera kundens alternativ från Vera, gå till alternativ och markera det alternativ du ska exportera. Tryck på knappen "Skapa exportfil till Greppa". Gå sedan till GNW-adm och importera samma fil där.

Flera kort för samma produkt i växtnäringsbalansen

Har du flera produkter med samma namn är den bästa lösningen att du i stället lägger in dessa som flera produkter med eget namn. Annars finns en risk att enbart ett av produktkorten visas i växtnäringsbalansen i GNW-adm. Däremot kommer all data med i importen. Rätt värden visas alltså i Vera men fel i GNW-adm.

Indatablanketter

För att göra beräkningar i Vera behöver du indatablanketter att fylla i med uppgifter om gården. En indatablankett passar när du gör en växtnäringsbalans, beräknar stallgödsel och ska göra en gödslingsplan på djurgård och den andra använder du för indata från en växtodlingsgård.

Senast uppdaterad: 13 januari 2022