Greppa logotyp

Externa kurser

Det finns externa aktörer och nätverk som anordnar kurser, konferenser och annat som ger dig kunskap och lärande inom området lantbruk och gröna näringar. På denna sida får du tips om några av dessa.

Klimatklivet Västra Götaland

Vad är klimatklivet, hur går en ansökan till och vad kan du som rådgivare
bidra med? Västra Götaland bjuder in till information- och inspirationsträff
om Klimatklivet.

26 oktober 2022 kl. 9:00-12:00 Scandic Opalen Göteborg
14 november 2022 kl. 9:00-12:00 Quality Hotel Prisma Skövde
23 november 2022 kl. 9:00-10:30 Skype (digitalt)

Vallkonferens 2023

Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och hästar är vallen. På Vallkonferensen kan alla vallintresserade – utfodrings- och växtodlingsrådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, studenter, beslutsfattare, säljare – träffas och ta del av det senaste inom forskningen på området.

Tid: 7–8 februari 2023
Plats: Ultuna campus, Uppsala

Jordbruksverket

Jordbruksverket arrangerar kurser och seminarier inom olika områden. Antingen på egen hand, tillsammans med länsstyrelsen eller andra aktörer. På jordbruksverket.se kan du läsa mer om aktuella kurser och seminarier.

Precisionsodling Sverige

Precisionsodling Sverige är ett nätverk och en samarbetsplattform som syftar till utveckling och användning av precisionsodling i Sverige. Mer information om Precisionsodling Sverige hittar du på Agrovästs webbplats. Agroväst är ett utvecklingsbolag som har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. 

RådNu – en nationell samverkansplattform

Kraven på rådgivningen och rådgivarna ökar ständigt. Det behövs metoder för att nå lantbrukarna på ett effektivare sätt. Därför finns RådNu – ett kompetenscentrum inom SLU för rådgivningsmetodik.

Odling i balans

Odling i Balans (OiB) ska visa att ekonomi och ekologi går att kombinera på gården. OiB arbetar med integrerad växtodling. Där kombinerar de ekonomi med ekologi. OiB anordnar även möten och seminarier. Du som är intresserad hittar mer information på deras webbplats.

Nordiska jordbruks­forskares förening

Nordiska Jordbruksforskares förening (NFJ) ordnar konferenser för forskare och rådgivare. På nfj.nu hittar du alla aktuella konferenser.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) ordnar kontinuerligt konferenser och seminiarier. På deras webbplats ser du kommande och aktuella aktiviteter.

Tillväxt Trädgård

Parter i nätverket Tillväxt Trädgård är SLU, LRF Trädgård, RISE Jordbruk och livsmedel, Hushållningssällskapet i Skåne, Kalmar Kronoberg Blekinge, Norrbotten, Västerbotten, Skaraborg, Gotland, Halland, Väst, Västernorrland, HIR Skåne, HS Konsult, Växa Sverige och Lovang Lantbrukskonsult.

Partnerskap Alnarp

Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom den sydsvenska regionen. På Partnerskap Alnarps webbplats hittar du mer information och även ett kalendarium med kommande aktiviteter. 

Gröna möten

Gröna möten är ett samverkansprojekt mellan aktörerna inom SLU-campusområdet i Skara – en mötesplats för dig inom gröna näringar. På Gröna mötens webbplats hittar du ett kalendarium med aktiviteter och sammankomster där du kan ta del av frågor och senaste forskningen för lantbrukare och företagare inom de gröna näringarna

EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

EPOK:s verksamhetsområde – ekologiskt lantbruk – innefattar hela livsmedelssystemet från produktion till konsumtion. EPOK samverkar med forskare, rådgivare, lantbrukare, beslutsfattare, näringsliv, konsument­organisationer och studenter och är ett nav för kunskaps­förmedling och kommunikation. På EPOK:s webbplats hittar du en kalender som innehåller egna och andra aktörers arrangemang.


  • Vallkonferens 2023
    Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och hästar är vallen. På Vallkonferensen kan alla vallintresserade – utfodrings- och växtodlingsrådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, studenter, beslutsfattare, säljare – träffas och ta del av det senaste inom forskningen på området.Tid: 7–8 februari 2023
    Plats: Ultuna campus, Uppsala

    Läs mer

Klimatklivet Västra Götaland

Vad är klimatklivet, hur går en ansökan till och vad kan du som rådgivare bidra med? Västra Götaland bjuder in till information- och inspirationsträff om Klimatklivet. 26 oktober 2022 kl. 9:00-12:00 Scandic Opalen Göteborg 14 november 2022 kl. 9:00-12:00 Quality Hotel Prisma Skövde 23 november 2022 kl. 9:00-10:30 Skype (digitalt)

null

Inbjudan till informations- och inspirationsträff Klimatklivet (1).pdf Pdf, 219 kB.

Vallkonferens 2023

Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och hästar är vallen. På Vallkonferensen kan alla vallintresserade – utfodrings- och växtodlingsrådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, studenter, beslutsfattare, säljare – träffas och ta del av det senaste inom forskningen på området. Tid: 7–8 februari 2023 Plats: Ultuna campus, Uppsala

null

Inbjudan till informations- och inspirationsträff Klimatklivet (1).pdf Pdf, 219 kB.

Jordbruksverket

Jordbruksverket arrangerar kurser och seminarier inom olika områden. Antingen på egen hand, tillsammans med länsstyrelsen eller andra aktörer. På jordbruksverket.se kan du läsa mer om aktuella kurser och seminarier.

null

Inbjudan till informations- och inspirationsträff Klimatklivet (1).pdf Pdf, 219 kB.

Precisionsodling Sverige

Precisionsodling Sverige är ett nätverk och en samarbetsplattform som syftar till utveckling och användning av precisionsodling i Sverige. Mer information om Precisionsodling Sverige hittar du på Agrovästs webbplats. Agroväst är ett utvecklingsbolag som har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. 

null

Inbjudan till informations- och inspirationsträff Klimatklivet (1).pdf Pdf, 219 kB.

RådNu – en nationell samverkansplattform

Kraven på rådgivningen och rådgivarna ökar ständigt. Det behövs metoder för att nå lantbrukarna på ett effektivare sätt. Därför finns RådNu – ett kompetenscentrum inom SLU för rådgivningsmetodik.

null

Inbjudan till informations- och inspirationsträff Klimatklivet (1).pdf Pdf, 219 kB.

Odling i balans

Odling i Balans (OiB) ska visa att ekonomi och ekologi går att kombinera på gården. OiB arbetar med integrerad växtodling. Där kombinerar de ekonomi med ekologi. OiB anordnar även möten och seminarier. Du som är intresserad hittar mer information på deras webbplats.

null

Greppa ADM

Nordiska jordbruks­forskares förening

Nordiska Jordbruksforskares förening (NFJ) ordnar konferenser för forskare och rådgivare. På nfj.nu hittar du alla aktuella konferenser.

null

Greppa ADM

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) ordnar kontinuerligt konferenser och seminiarier. På deras webbplats ser du kommande och aktuella aktiviteter.

null

Greppa ADM

Tillväxt Trädgård

Parter i nätverket Tillväxt Trädgård är SLU, LRF Trädgård, RISE Jordbruk och livsmedel, Hushållningssällskapet i Skåne, Kalmar Kronoberg Blekinge, Norrbotten, Västerbotten, Skaraborg, Gotland, Halland, Väst, Västernorrland, HIR Skåne, HS Konsult, Växa Sverige och Lovang Lantbrukskonsult.

null

Greppa ADM

Partnerskap Alnarp

Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer inom den sydsvenska regionen. På Partnerskap Alnarps webbplats hittar du mer information och även ett kalendarium med kommande aktiviteter. 

null

Greppa ADM

Gröna möten

Gröna möten är ett samverkansprojekt mellan aktörerna inom SLU-campusområdet i Skara – en mötesplats för dig inom gröna näringar. På Gröna mötens webbplats hittar du ett kalendarium med aktiviteter och sammankomster där du kan ta del av frågor och senaste forskningen för lantbrukare och företagare inom de gröna näringarna

null

Greppa ADM

EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

EPOK:s verksamhetsområde – ekologiskt lantbruk – innefattar hela livsmedelssystemet från produktion till konsumtion. EPOK samverkar med forskare, rådgivare, lantbrukare, beslutsfattare, näringsliv, konsument­organisationer och studenter och är ett nav för kunskaps­förmedling och kommunikation. På EPOK:s webbplats hittar du en kalender som innehåller egna och andra aktörers arrangemang.

null

Greppa ADM

Senast uppdaterad: 17 maj 2019