Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Mallar för Greppa Näringen

Här hittar du praktiska mallar för Word och Powerpoint anpassade till Greppa Näringens profil som du använder i arbetet som rådgivare.

Greppa Näringens grafiska profil ska användas på material, tryckt och digitalt, där projektet står som avsändare. En konsekvent använd profil hjälper oss att på ett tydligt sätt berätta vilka vi är och vad vårt varumärke står för. För att underlätta ditt arbete finns olika mallar du kan använda, samlade på denna sida.

Logotyp Greppa Näringen

Behöver du logotypen och andra grafiska element? Du hittar dessa för nedladdning på våra sidor om varumärket Greppa Näringen.

Samtliga mallar är framtagna enligt riktlinjerna för Greppa Näringens grafiska profil. Genom att använda dig av mallarna sparar du tid och bidrar samtidigt till att stärka Greppa Näringens varumärke genom en tydlig avsändare och ett enhetligt uttryck. 

Läs mer om Greppa Näringens grafiska profil och ladda ner riktlinjerna.

Mall för rådgivningsbrev

Detta är grundmallen för de rådgivningsbrev vi använder i Greppa Näringen för att dokumentera våra rådgivningar. En del av rådgivningsmodulerna har även exempel på rådgivningsbrev som du kan ta hjälp av när du själv ska sammanställa din rådgivning.

Viktigt är att du använder rätt mall som följer Greppa Näringens grafiska profil och kompletterar med aktuella loggor för det rådgivningsföretag du representerar.

Mall för kursinbjudningar i Word

Denna mall använder du vid kurser och liknande arrangemang. Du får inte kopiera eller använda bilderna i annat sammanhang. 

Dokumentmallar i Word

Dokumentmallarna använder vi i Greppa Näringen för minnesanteckningar, dokument av olika slag, rapporter och även andra skrivelser. Använd mallarna som tydligt följer vår grafiska profil.

Dokumentmall i Excel

Dokumentmallarna använder vi i Greppa Näringen för beräkningsverktyg och en del tabeller.

Presentationsmall i Powerpoint

För powerpointpresentationer ska du alltid använda Greppa Näringens mall.

I mallen kan du välja mellan flera alternativ för bilder till förstasidan. För att välja bild börjar du med att öppna dokumentet i Powerpoint. Därefter väljer du "Layout" som ligger under Start i huvudmenyn. Där väljer du sedan den bild du tycker passar bäst till ämnet i din presentation.

Är filformatet i din Powerpoint för stort?

På sidan Minska formatet på Powerpointpresentationer med många bilder får du hjälp med hur du minskar formatet och komprimerar bilder i din fil.

Mall för postrar i Powerpoint

Mallarna för postrar är framtagna av Holmbergs och finns i stående och liggande A1‑format. 

Mall för faktablad och inbjudan i Indesign

Mallarna för faktablad och inbjudan är framtagna i Indesign och förutsätter att du själv redan har programmet för att kunna öppna och redigera i filerna. I pdf-filerna ser du hur mallarna ser ut.

Har du frågor kring dessa mallar, kontakta kommunikationsansvarig i Greppa Näringen.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024