Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

1BUppföljning

Två personer syns bakifrån titta på ett dokument med omseminering.

I uppföljningsmodulen gör du lantbrukaren medveten om de framsteg han/hon gjort för att klara miljömålen. Tillsammans diskuterar ni vad som är bäst för verksamheten de närmaste åren.

1B är en uppföljning av den utförda rådgivningen inom Greppa Näringen. Genom att summera de viktigaste råden och att genomföra en åtgärdsuppföljning i Vera ska lantbrukaren på ett överskådligt sätt kunna se hur långt han/hon nått i miljömålsarbetet på det egna företaget. Åtgärdsuppföljningen är även ett viktigt sätt att mäta resultatet av lantbrukets miljöarbete.

Det är din uppgift som rådgivare att vägleda lantbrukaren genom åtgärdsuppföljningen, så att lantbrukaren får en ärlig bild av hur långt han/hon har nått. Eftersom frågorna även ska sammanställas i syfte att mäta lantbrukets miljöarbete, så är viktigt att du är insatt i frågornas innebörd och att frågorna besvaras korrekt.

Efter genomgången bestämmer du som rådgivare tillsammans med lantbrukaren hur man ska gå vidare med Greppa Näringen.

Syfte och mål

Rådgivningen ska ge lantbrukaren en bild av hur långt gården har nått i miljöarbetet. Du ska beräkna gårdens växtnäringsöverskott och jämföra med tidigare års balanser, samt visa på övrigt miljöarbete som gjorts på gården. Planera eventuell ytterligare rådgivning. Bidra till miljömålen ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning”, ”Grundvatten av god kvalitet” och ”Begränsad klimatpåverkan”.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

Särskild klimatkompetens är önskvärd. För rådgivning på ekologiska gårdar bör du som rådgivare ha erfarenhet och kunskap om KRAV:s regler.

Tidsåtgång

Uppföljningsrådgivningen beräknar vi i Greppa Näringen omfatta cirka 8–9 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Tellie Karlsson

036-15 81 01

Senast uppdaterad: 13 februari 2024

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Tellie Karlsson

036-15 81 01

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67