Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 11Ab

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken Pdf, 170 kB., så får du informationen i ett dokument på datorn.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt över­gripande vad rådgivningen handlar om. Du kontrollerar vilka rådgivningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontaktar eventuellt tidigare rådgivare.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt över­gripande vad rådgivningen handlar om. Du kontrollerar vilka rådgivningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontaktar eventuellt tidigare rådgivare.

Uppgifter om gården

Du talar om vilka uppgifter du behöver av lantbrukaren innan besöket. Genom att skicka ut indatablanketter i förväg så vet lantbrukaren vilka uppgifter du behöver och kan ta fram dem före besöket. 

Bra förutsättningar för rådgivningen är om lantbrukaren ser till att skicka in ifyllt underlag för att du ska kunna förbereda ditt besök. Alternativt kan lantbrukaren ha underlaget framme när du besöker gården.

Du behöver

  • växtnäringsbalans – högst tre år gammal
  • aktuell markkarta, helst inklusive jordartsbestämning – om jordart saknas ber du lantbrukaren om en uppskattning av jordarten på olika delar av gården
  • växtodlings- och gödslingsplan för de senaste åren
  • huvudsaklig växtföljd eller växtföljder
  • medelskördenivåer för gårdens grödor de senaste tre åren
  • kvalitetsparametrar som proteinhalt och stärkelsehalt – önskvärt med värden för tre år
  • eventuella analyser av stallgödsel och andra organiska gödselmedel
  • eventuella kartor över gården från CropSAT

Förbered dig

Gå igenom underlag och material du behöver ha med dig innan besöket. Ta hjälp av Greppa Näringens underlag för att förbereda din rådgivning.

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns information om åtgärder för gårdens kvävestrategi.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022