Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 1Ah

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos företagaren och vilka resultat de förväntas ge.

Skriv ett rådgivningsbrev

För att företagaren lättare ska komma ihåg vad ni pratade om under besöket men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning ska du skriva ett rådgivningsbrev. Använd den mall som finns framtagen och som ligger på sidan Mallar. Rådgivningsbrevet ska du skicka till företagaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

  1. Kort bakgrundsbeskrivning av företagets hästhållning som inriktning, storlek och arealer åkermark (inkl. bete och hagar på åker) och ogödslad naturbetesmark
  2. Stallgödselberäkning med tolkning och förklaring
  3. Åtgärdsplan enligt beskrivningen på sidan under besöket
  4. Karta med åtgärdsförslagen inritade
  5. Rådgivningsplan för de kommande tre åren. Ange vilka rådgivningar som planeras varje år.

Punkt 1, 3 och 5 kan du skriva ut från administrativa systemet (GNW-adm) efter att du har registrerat rådgivningen, länk version för utskrift.

Ta hjälp av exempel på rådgivningsbrev

För att få inspiration kan du titta på och ladda ned några exempel på rådgivningsbrev.

Registrera i GNW-adm

Avslutningsvis ska du registrera rådgivningen i GNW-adm. De saker som du ska lägga in är:

  • Exportfil med stallgödselberäkning med underliggande grunddata från Vera för det aktuella alternativet
  • Bakgrundsbeskrivning
  • Ange de fyra föreslagna åtgärderna som är prioriterade med den viktigaste först
  • Rådgivningsplan


Senast uppdaterad: 17 juni 2024