Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 11C

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

 • din föreslagna på förändringar och åtgärder
 • gödslingsplan efter dina åtgärdsförslag
 • dina kommentarer till hur gödslingen har anpassats med hänsyn till potatisens kvalitet och skördenivå
 • dina kommentarer till hur gödslingen har anpassats till efterkommande grödor med hänsyn till gödslingen av potatisgrödorna
 • utlakningsberäkning för kväve före och värdering efter att åtgärdsförslag är införda
 • bedömning av fosforförluster till vatten vid nuvarande drift och efter att åtgärdsförslag är genomförda
 • dina kommentarer om åtgärdsförslagens nytta utifrån klimatsynpunkt
 • uppdaterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

 • datum för besök och uppföljningsbesök eller telefonkontakt
 • kväve- och fosforgiva, i genomsnitt för gårdens potatisareal – uppskattad beräkning före och efter åtgärdsförslag
 • kväveutlakning, kg/ha – uppskattad beräkning före och efter åtgärdsförslag
 • kväve – växttillgängligt
 • fosfor
 • kalium
 • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå.

Senast uppdaterad: 06 maj 2019