Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

41CEndags utfodringskontroll, nöt

Utfodring på gård där svartvita och brunvita kor på rad i ladugård står och äter.

Foto: Janne Andersson

Rådgivningen gör lantbrukaren medveten om hur överutfodring och foderspill påverkar klimatet, växtnäringsförluster och gårdens lönsamhet. Ett bättre utnyttjande av näringsämnen är ett bra sätt att minska ammoniak, lustgas och metanavgången från djuren.

På gården kontrollerar du den verkligt utfodrade mängden foder och därmed mängderna kväve och fosfor. Sedan jämför du det med den planerade mängden foder för den aktuella produktionen.

Syfte och mål

Rådgivningen endags utfodringskontroll, nöt, syftar till att lantbrukaren minskar över­utfodring och foderspill på gården, vilket i sin tur påverkar växtnäringsförlusterna, klimat­utsläppen och lönsamheten positivt.

Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen bara naturlig försurning, ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För rådgivning på ekologiska gårdar krävs särskild kompetens. Särskild klimatkompetens är önskvärd.

Tidsåtgång

Rådgivningen endags utfodringskontroll, nöt (41C) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 8–10 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesök ingår. 

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Rådgivningsexpert

Linda Söderberg-Gradén

070-829 16 85

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Rådgivningsexpert

Linda Söderberg-Gradén

070-829 16 85

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67