Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

42ABetesstrategi

Svartvit ko på bete vilar i gräset på en grönskande sommaräng.

Foto: Janne Andersson

Rådgivningen handlar om att hjälpa djurhållaren hitta en bra strategi för betet och bli medveten om närings­förluster vid betes­drift samt hur det går att öka utbytet av betet.

Bete innebär möjlighet till bra, lätt utfodrat och billigt foder, om betet utnyttjas på bästa sätt. Men ett överutnyttjande av beten är varken bra för ekonomin eller för miljön. Optimalt är när djurens behov och betesmarkens avkastning är i balans.

Rådgivningen ger nytta för gårdens utnyttjande av betesareal, betessystem och minskar risken för parasitangrepp. Du ger förslag till företagen på förändringar som optimerar gårdens betessystem och betesutfodring, och på så vis ökar växt­näringsutnyttjandet. Rådgivningen omfattar betesdrift på både naturbeten och åkermarksbeten.

Syfte och mål

Genom att se över betessystem och utnyttja betesarealen på gården bidrar rådgivningen till att uppnå miljömålen:

  • Ingen övergödning
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Bara naturlig försurning
  • Begränsad klimatpåverkan
  • Ett rikt odlingslandskap.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För rådgivning på ekologiska gårdar krävs särskild kompetens. Särskild klimatkompetens är önskvärd. 

Tidsåtgång

Rådgivningen betesstrategi (42A) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 10–12 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.

Modulansvarig

Caroline Sandberg

036-15 60 32

Rådgivningsexpert

Linda Söderberg-Gradén

070-829 16 85

Senast uppdaterad: 19 april 2023

Rådgivningsexpert

Linda Söderberg-Gradén

070-829 16 85

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Caroline Sandberg

036-15 60 32

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67