Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket 13J

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivnings­besök. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav och rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om.

En del underlag kan du ta fram själv och annat kan du begära att få från lantbrukaren innan du besöker gården.

Be lantbrukaren ta fram material

Du behöver:

  • Växtodlingsplan med uppgift om gårdens dominerande växtföljder
  • Analysresultat av jordart och mullhalter på fälten eller lantbrukarens uppskattning
  • Sprutjournal
  • Översiktskarta som visar förekomst av problemogräs på gården
  • Nuvarande strategier för jordbearbetning
  • Tillgänglig maskinpark för kemisk och mekanisk ogräsbekämpning på gården
  • Glyfosatanvändning och särskilda situationer på gården där glyfosat är ett viktigt hjälpmedel idag
  • Genomsnittlig dos glyfosat (uttryckt som 360 g vara) sett över hela arealen, l/ha och år, de senaste tre åren och huvudsakliga tidpunkter som tidig/sen höst, vårbruk, sommar

Förbered dig

Innan besöket går du igenom materialet om gården. Förbered dig med råd­givningsunderlag och ta gärna del av det bildspel som finns med information om beslutsprocessen för glyfosat i EU, försöksresultat och maskinteknik. Powerpoint, 25 MB.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.


Senast uppdaterad: 06 oktober 2022