Greppa logotyp

Efter besöket, 11Ab

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Du har hjälp av exempel på brev för rådgivning kvävestrategi på gårdar med stallgödsel (11Ab). Rådgivningsbrevet innehåller:

 • dina förslag på förändringar och åtgärder inklusive förändringar av växtföljd och grödval
 • kvävegödslingsplan med förslag till åtgärder
 • dina kommentarer till hur gödsling har anpassats med hänsyn till kvalitet, skördenivå, ekonomi och markens kvävelevererande förmåga i den mån det är relevant på gården
 • utlakningsberäkning i Vera med kommentarer för kväve före och efter åtgärdsförslag är genomförda
 • dina kommentarer till nyttan av åtgärdsförslagen utifrån klimatsynpunkt
 • uppdaterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

 • kvävegiva för växttillgängligt kväve i genomsnitt för gårdens åkerareal, kg N/ha – uppskattad beräkning före och efter åtgärdsförslag
 • utlakning, kg N/ha – uppskattad beräkning före och efter åtgärdsförslag
 • areal fånggröda på lättare jordar – uppskattad beräkning före och efter åtgärdsförslag
 • de för övrigt tre viktigaste förslagen på åtgärder
 • spridningspunkterna för det största stallgödselslaget – uppskattad beräkning före och efter åtgärdsförslag
 • datum för uppföljningsbesök eller telefonkontakt
 • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå.

Senast uppdaterad: 12 juli 2021