Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

13DVäxtskyddstrategi potatis

Rådgivningen handlar om att göra en översiktlig genomgång av gårdens nuvarande växtskyddsstrategi i potatis, och hur växtskyddsinsatserna kan behovsanpassas mer med bibehållen ekonomi och kontroll av ogräs och skadegörare.

Potatisodlingen är en av de mera bekämpningsintensiva grödorna. Samtidigt finns det flera alternativ till enbart kemiska växtskyddsinsatser. Rutinmässig svampbekämpning går också att behovsanpassa utifrån väderlek och infektionsrisk.

Du informerar om vilka alternativ som kan vara lämpliga och ger råd om hur strategier kan anpassas till gårdens förutsättningar.

Syfte och mål

Denna rådgivning hjälper jordbruket att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel genom bättre behovsanpassning och ökad tillämpning av mekaniska alternativ till kemiska åtgärder

Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, ett rikt odlingslandskap och levande sjöar och vattendrag. Den bidrar samtidigt till EU-direktiven hållbar användning av bekämpningsmedel och vattendirektivet.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, Under besöket och Efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav på rådgivaren

Särskild kompetens i form av behörighetsutbildning.

Tidsåtgång

Rådgivningen integrerat växtskydd (13D) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 8 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.

Krav & rekommendationer

Greppa Näringens krav och rekommendationer.

Modulansvarig

Alf Djurberg

036-15 85 13

Senast uppdaterad: 18 mars 2024

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Alf Djurberg

036-15 85 13

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67