Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

13CVäxtskydd i vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde med omgivande fält och landskap med gårdar och vindkraftsverk långt borta i horisonten.

Foto: Mårten Svensson

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att anpassa växtodling och växtskyddsstrategier till de villkor och skyddshänsyn som gäller för vattenskydds­området. Rådgivningen riktar sig till alla lantbrukare som är berörda av vatten­skyddsområden och använder växtskydds­medel.

Rådgivningen ger lantbrukaren stöd att göra en tillstånds­ansökan för kemisk bekämpning inom vattenskyddsområdet.

Växtodling i ett vattenskyddsområde ställer extra höga krav på lantbrukarens kunskaper om växtskyddsmedlens egenskaper och risk för läckage till yt- och grundvatten.

I rådgivningen ger du lantbrukaren de kunskaper denne behöver för att ha en bra dialog med beslutande myndighet. Du visar på kemiska bekämpningsstrategier som uppfyller de riktlinjer som gäller för vattenskyddsområden.

Syfte och mål

Rådgivningen syftar till att göra lantbrukaren medveten om gårdens möjligheter att bedriva konkurrens­kraftig produktion som samtidigt undviker läckage av växtskyddsmedel till yt- och grundvatten. Du går igenom användningen av växtskyddsmedel och ger förslag på hur gården anpassar grödval och användningen av växtskyddsmedel.

Efter rådgivningen ska lantbrukaren kunna göra en tillstånds­ansökan för kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde.

Rådgivningen bidrar till att minimera risken för läckage av växtskyddsmedel till vattentäkten och till att uppnå de nationella miljömålen giftfri miljö och grundvatten av god kvalitet, liksom till EU-direktiven hållbar användning av bekämpningsmedel, vattendirektivet och dricksvatten­direktivet.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav på rådgivaren

Särskild kompetens i form av behörighetsutbildning

Krav på lantbrukaren

Modulen är öppen för alla gårdar inom fastställda eller planerade vattenskyddsområden. Företaget behöver alltså inte nå upp till Greppa Näringen generella krav på 25 djurenheter eller 50 hektar mark.

Företaget bör däremot först ha fått rådgivning om säker hantering av växtskyddsmedel, modul 13A, eftersom detta är viktiga frågor även inom vattenskyddsområden. Företaget behöver dock inte ha fått en startrådgivning, modul 1Aa.

Tidsåtgång

Rådgivningen växtskydd i vattenskyddsområde (13C) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 8–9 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket på gården ingår. 

Modulansvarig

Jens Robertsson

036-15 81 07

Senast uppdaterad: 24 juni 2024

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Jens Robertsson

036-15 81 07

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67