Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

50AUtfodringskontroll, smågris

Små unga smågrisar i närbild i ladugårdsmiljö står vända med sina små trynen mot betraktaren.

Foto: Janne Andersson

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att anpassa utfodringen efter grisens behov. Att förbättra grisarnas foderutnyttjande och tillväxt samtidigt som överutfodringen av kväve och fosfor minskar.

Du pratar med lantbrukaren om hur val av foder, god djurhälsa och tillväxt minskar växthusgas­förluster och näringsläckage från produktionen.

Lantbrukaren får en övergripande inblick i produktionens klimatpåverkan i förhållande till fodereffektivitet och val av foder, och hur ett bättre utnyttjande gynnar gårdens ekonomi.

Syfte och mål

Rådgivningen utfodringskontroll av smågris hjälper lantbrukaren att förbättra foderutnyttjande och tillväxten, och med bättre utnyttjande av fosfor och kväve minskar samtidigt gårdens påverkan på klimatet och miljön.

Rådgivningen syftar att bidra till de nationella miljömålen bara naturlig försurning, ingen över­gödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För rådgivning på ekologiska gårdar krävs särskild kompetens. Särskild klimatkompetens är önskvärd.

Tidsåtgång

Rådgivningen utfodringskontroll, smågris (50A) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka
9–11 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Caroline Sandberg

036-15 60 32

Rådgivningsexpert

Sarah Johansson

0709-22 71 88

Senast uppdaterad: 04 juni 2024

Rådgivningsexpert

Sarah Johansson

0709-22 71 88

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Caroline Sandberg

036-15 60 32

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67