Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 1C

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Skriv ett rådgivningsbrev

Skriv ett dokumenterande rådgivningsbrev. Du kan använda mallen nedan. Kontrollera så att du får med vad som krävs enligt modulbeskrivningen i ”Krav och Rekommendationer.

Kopiera in resultattabellen från Excelfilen i rådgivningsbrevet.

Ta hjälp av

Om du är osäker på hur du ska formulera dig kan du ladda ner och titta på exempelbrevet.

Registrera rådgivningen i GNW-adm

Avslutningsvis ska du registrera rådgivningen i GNW-adm. De saker som du ska lägga in är:

  • Resultat från indikatorer genom att ladda upp Excelfilen.
  • Valda hållbarhetsområden där det finns möjligheter till förbättring genom miljöåtgärder.
  • Om rådgivningsplanen eller bakgrundsbeskrivningen har ändrats ska det registreras.
  • Preliminärt datum för uppföljande samtal (1D)

Det finns också möjlighet att ladda upp rådgivningsbrevet i GNW-adm. Gör du det kommer lantbrukaren åt det genom Greppa Näringens Mina sidor.

Om lantbrukaren inte önskar få fortsatt rådgivning ändrar du medlemskategori i GNW-adm. Gå in på Ändra brukaruppgifter på lantbrukarens sida. Vill lantbrukaren få fortsatt information från Greppa Näringen, till exempel våra medlemsbrev väljer du kategori Rådgivningsmedlem, klar endast info annars väljer du Rådgivningsmedlem, ej prioriterad för vidare rådgivning.

Senast uppdaterad: 15 februari 2024