Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 41A

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev. Använd den mallen som finns framtagen och som ligger på sidan Mallar. Rådgivningsbrevet ska du skicka till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

  • din målbeskrivning för önskad grovfoderkvalitet angående energi, råprotein, ts-halt och fiber
  • dina kommentarer för aktuella foderstater och produktionsdata utifrån problem du har identifierat med fokus på växtnäringsförluster och klimatpåverkan
  • dina förslag på förändrade foderstater för minst tre avkastningsnivåer, där du redovisar råprotein och fosfor och jämför med nuvarande utfodring inklusive dina kommentarer på kommentarer på förslagens inverkan på klimatet och gårdens lönsamhet
  • uppdaterad rådgivningsplan

Ta hjälp av

Om du är osäker på hur du ska formulera dig kan du ladda ner och titta ett exempelbrev.

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • datum för uppföljningsbesök eller telefonkontakt​
  • målbeskrivning för önskad grovfoderkvalitet
  • nuvarande analys på grovfodret,1:a skörd (samt helsäd och majs om det är aktuellt)
  • råproteinhalten och fosfordifferensen för dagens foderstat och för föreslagen foderstat
  • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats​

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom Greppa Näringen kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå. Att lantbrukaren känner till hur anpassningar av gårdens foderstat utifrån djurens behov förbättrar kväve- och fosforutnyttjandet, och att åtgärder är genomförda. 

Senast uppdaterad: 02 november 2021