Greppa logotyp

20CKlimatkollen upprepning växtodlingsgården

Foto: Janne Andersson

I modulen ger du lantbrukaren fortsatt rådgivning när det gäller klimatfrågan. Tillsammans med lantbrukaren följer du upp tidigare klimatrådgivning och undersöker var det finns ytterligare möjligheter till förbättringar.

Som rådgivare visar du hur klimatnytta bidrar till högre resurseffektivitet och ökad lönsamhet. Genom rådgivningen får lantbrukaren hjälp att kartlägga företagets utsläpp av växthusgaser. Du och lantbrukaren tittar på vilka produktionsgrenar på gården som är stora respektive små källor till klimatpåverkan, beräknar klimatavtrycket på företagets produkter, och utifrån detta diskuterar ni vad som är möjligt att jobba vidare med.

Syfte och mål

Målet är att hjälpa lantbrukaren att arbeta vidare med att minska företagets klimatpåverkan och ringa in vilka områden som är intressanta att jobba vidare med utifrån ett miljö- och ekonomiperspektiv. Rådgivningen ska inspirera och motivera lantbrukaren att minska växthusgasutsläppen inom befintlig produktionsinriktning och på så vis bidra till att uppnå miljömålet begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulbladPDF som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För rådgivning krävs särskild klimatkompetens.

Tidsåtgång

Rådgivningen klimatkollen upprepning växtodlingsgården (20C) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 8–9 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket samt uppföljningskontakt ingår.

Krav & rekommendationer

Greppa Näringens krav och rekommendationer

Modulansvarig

Cecilia Linge

036-15 52 82

Senast uppdaterad: 07 maj 2021

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Cecilia Linge

036-15 52 82

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67