Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 17A

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

  • kort beskrivning av företaget med inriktning på natur- och kulturvärden i anslutning till åkermarken
  • din åtgärdsplan för gården
  • karta med planerade åtgärder
  • uppdaterad rådgivningsplan

Skriva bra rådgivningsbrev

På sidan Skriva bra rådgivningsbrev har du vägledning i hur du skriver ditt rådgivningsbrev.

Skrivråd Greppa Näringen

När du skriver rådgivningsbrev och andra texter har du även hjälp av Greppa Näringens skrivråd i korthet.

Ta hjälp av

Om du är osäker på hur du ska formulera dig kan du ladda ner och titta på några exempelbrev.

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • datum för besök och uppföljningsbesök eller telefonkontakt
  • gårdsdata som total åkerareal, dominerande grödor, ekologisk eller konventionell odling, sökta miljöersättningar, odling av blommande grödor
  • tidigare genomförda åtgärder
  • minst tre föreslagna åtgärder
  • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren med telefonkontakt.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023