Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 41B

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört på gården och vilka resultat de förväntas ge.

Rådgivningsdokument

För att företagaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev. Använd den mallen som finns framtagen och som ligger på sidan Mallar. Rådgivningsbrevet ska du skicka till företagaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

 • din målbeskrivning för önskad grovfoderkvalitet avseende energi, råprotein, ts-halt, fibrer
 • eventuella nyckeltal du har beräknat vid rådgivningen
 • dina kommentarer om dagens foderstater och produktionsdata, och de problem du har identifierat på gården med hänsyn till växtnäringsförluster och påverkan på klimatet
 • dina förslag till förändrade foderstater och foderstatskontroller, där du även redovisar råprotein och fosfor och jämför med nuvarande utfodring
 • förslag på åtgärder mot foderspill (främst hos häst)
 • dina kommentarer till hur förändringsförslagen påverkar klimatet genom växtnäringsförluster och utsläpp av växthusgaser från gården
 • dina kommenterar om hur åtgärdsförslagen påverkar gårdens lönsamhet
 • uppdaterad eller kommenterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

 • datum för uppföljningsbesök eller telefonkontakt
 • målbeskrivning för önskad grovfoderkvalitet
 • nuvarande analys på grovfodret,1:a skörd (samt helsäd och majs om det är aktuellt)
 • råproteinhalten och fosfordifferensen för dagens foderstat och för föreslagen foderstat
 • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå. Att lantbrukaren känner till hur anpassningar av gårdens foderstat utifrån djurens behov förbättrar kväve- och fosforutnyttjandet, och att åtgärder är genomförda. 

Senast uppdaterad: 23 maj 2022