Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 12A

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska vara skriven till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg rådgivningen och vilka förslag på åtgärder du gav, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Syftet med denna dokumentation är även att det underlättar för uppföljning av din rådgivning. Rådgivningsbrevet ska innehålla:

  • uppgifter om vid vilka av dagens arbetsmoment som utförs på gården och där det finns risk för markpackning
  • för riskmomenten, ge förslag på ändrade tekniska lösningar och odlingsåtgärder för att minska risken
  • kommentera och redovisa maskingenomgången eller fältbesöket
  • uppdaterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • datum och tid för ditt besök
  • de tre viktigaste rekommenderade åtgärderna för minskad markpackning med den viktigaste först 
  • eventuella ändringar i rådgivningsplanen

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022