Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

12AMarkpackning

Närbild på stora maskinhjul som packar marken under.

Foto: Mårten Svensson

Rådgivningen går ut på att inventera risker för markpackning på gården och att göra lantbrukaren medveten om var och när de är som störst, och hur de går att förebygga.

Minskad markpackning gör att jordbrukets grödor får ett djupare rotsystem och ett förbättrat utnyttjande av växtnäringen. Rådgivningen hjälper lantbrukaren att förstå och se riskerna för att förebygga skador, vilket gynnar miljön och gårdens ekonomi.

Tillsammans med lantbrukaren inventerar du riskerna för markpackning och gemensamt väljer ni sedan ut några moment som ni tittar närmare på. Antingen gör du och lantbrukaren en rundvandring till några utvalda fält eller så tittar ni på gårdens maskiner.

Syfte och mål

Rådgivningen fokuserar på att du tillsammans med lantbrukaren hittar sätt att minska markpackningen. Det ökar utnyttjandet av växtnäring och bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen ingen övergödning och grundvatten av god kvalitet.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Tidsåtgång

Rådgivningen markpackning (12A) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 9–10 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Maria Stenberg

036-15 81 16

Senast uppdaterad: 19 april 2023

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Maria Stenberg

036-15 81 16

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67