Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 40B

Det är viktigt att du förbereder dig väl inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in särskilda uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du för varje modul vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken Pdf, 108 kB., här får du rådgivningen steg för steg i ett dokument på datorn.

Uppgifter om gården från lantbrukaren

Kontakta lantbrukaren och avtala tid för rådgivning. Ta reda på så mycket du kan om gården och tala om vad lantbrukaren ska göra innan ni ses. För att underlätta under besöket är det bra att samla in en del uppgifter i förväg.

Till beräkningarna i Vera behöver du allmänna uppgifter om gården och data för att kunna göra en växtnäringsbalans och en stallgödselberäkning. I indatablanketten ser du mer specifikt vilka uppgifter det handlar om, du kan även titta i krav och rekommendationer.

Skicka gärna ut en indatablankett, så vet lantbrukaren vilka uppgifter du behöver och kan ta fram dem före besöket.

En del rådgivare väljer att göra balansen direkt tillsammans med lantbrukaren utan att skicka ut blanketten. Detta kan fungera men risken är att man fastnar med sifferhanteringen och inte kommer fram till rådgivningen. Att låta lantbrukaren fylla i blanketterna innan besöket gör att du något snabbare kan mata in siffrorna vid köksbordet.

Om lantbrukaren också skickar in siffrorna i förväg kan du i stora drag göra klart balansen på kontoret och under rådgivningstillfället kan du och lantbrukaren ägna tiden åt att diskutera resultatet och komma fram till åtgärder. För stallgödselberäkningarna har vi tagit fram en kort guide som du kan ha som hjälp när du ska fylla i data.

Vissa uppgifter kan lantbrukaren ha svårt att få fram. Därför har vi tagit fram ett dokument som är tänkt som en hjälp när du lägger in värden i Vera. Det är schabloner och uppskattningar på till exempel vallskördar och klöverhalt. Eller hjälp för att räkna om en volym till en vikt för strömedel.

Tidigare rådgivningar

Du behöver ta fram växtnäringsbalanser som är gjorda tidigare för att kunna jämföra med den nya ni gör under besöket. Gå in på GNW-adm, och logga in i det administrativa systemet för att hitta dem. Om du behöver veta mer kontaktar du eventuellt tidigare rådgivare som redan varit på gården.

Tips för att hitta tidigare rådgivningar i GNW-adm

Gå in under lista utförda rådgivningar på kundens konto, välj version för utskrift. Här har du en lista på alla utförda och planerade rådgivningar.

Förbered dig

Innan besöket går du igenom materialet och de uppgifter du får fram. Förbered dig med material och rådgivningsunderlag innan besöket. Ta med valda delar av information till lantbrukaren, till exempel Greppa Näringens broschyr.

Beräkningsverktyg

Växtnäringsbalansen ska du göra i vårt beräkningsverktyg Vera. Har du inte Vera installerat på din dator? Under Vera här på webbplatsen hittar du installationslänken. Här hittar du även manual och en del underlag till beräkningsmodellerna. Har du frågor om Vera kan du alltid kontakta vår support på vera@jordbruksverket.se eller 036-15 64 80.


Senast uppdaterad: 06 september 2023