Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

30CByggplanering

Långsidan på en ladugårdsbyggnad med en silo stående framför.

Foto: Janne Andersson

Rådgivningen handlar om att tidigt i byggplaneringen hjälpa lantbrukaren att maximera förutsättningarna för ett bra foder­utnyttjande och en god djurhälsa. Det är också viktigt att planera en stallbyggnation med låg energianvändning som minimerar näringsförluster, ammoniakavgång och växthusgasutsläpp.

Med lantbrukaren tar du upp energieffektiva val för utfodrings­sytem, belysning, ventilation, mjölk­kylning och uppvärmning. Ge förslag på stallsystem och teknisk utrustning som du bedömer är lönsamma för lantbrukaren och har en minskad miljö- och klimatpåverkan och samtidigt främjar djurhälsan, till exempel olika val av utfodrings- och utgödslingssystem.

Syfte och mål

Målet är att den planerade stallbyggnationen ska ha förutsättningar i praktiken för ett bättre foderutnyttjande och att djurhållningen minskar utsläpp av ammoniak och växthusgaser.

Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen bara naturlig försurning, ingen över­gödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För att genomföra denna rådgivning är det lämpligt att du som rådgivare har goda kunskaper om ekologiska gårdar och väl känner till regelverk som styr ekologisk produktion, nationellt och regionalt. För rådgivningen är särskild energikompetens och särskild klimatkompetens önskvärd.

Tidsåtgång

Rådgivningen byggplanering (30C) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 10–12 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Rådgivningsexpert

Helena Olsson Hägg

0703-68 08 66

Senast uppdaterad: 05 februari 2024

Rådgivningsexpert

Helena Olsson Hägg

0703-68 08 66

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67