Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

16BTest av mineralgödselspridare

En blå traktor med mineralgödselspridare  i närbild på ett fält.

Foto: Mårten Svensson

Rådgivningen hjälper lantbrukaren förbättra möjligheterna till att jämnt fördela med lämplig giva kunna sprida granulerade, prillade eller pelleterade gödselprodukter. Åtgärder som minskar risken för spridning utanför fältkant och läckage av växtnäring inom fält och vid fältkanter.

Oavsett om gården har en ramp- eller centrifugalspridare är det viktigt att den sprider gödseln jämnt och med den giva som lantbrukaren har planerat. När gödseln hamnar där den ska och i den bestämda dosen minimerar lantbrukaren samtidigt riskerna för förluster till luft och vattendrag.

Syfte och mål

Målet med rådgivningen är att optimera spridningen av gårdens mineralgödsel för att förebygga en ojämn fördelning och minskad påverkan utanför fältets kanter. Insatser i jordbruket som i sin tur minskar kväveutlakningen, utnyttjar kvävet bättre och därmed ger mindre negativ påverkan på klimatet.

Rådgivningen test av mineralgödselpridare bidrar till att uppnå de nationella miljömålen ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Rådgivningen bidrar samtidigt till en bättre odlingsekonomi på gården.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Tidsåtgång

Rådgivningen test av mineralgödselspridare (16B) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 5–7 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Mattias Andersson

036-15 81 03

Senast uppdaterad: 19 april 2023

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Mattias Andersson

036-15 81 03

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67