Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 14D

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Du har hjälp av exempel på brev för rådgivning översyn av dränering (14D). Rådgivningsbrevet innehåller:

 • en kort beskrivning av dräneringen på det aktuella fältet/fälten, specifikt täckdikningen – eventuella täckdikningsplaner som lantbrukaren inte har bifogar du också
 • en kort beskrivning av eventuella markavvattningssamfälligheter eller enskilda diken som är berörda
 • åtgärdsplan som du har tagit fram
 • din prioritering av åtgärderna
 • din rekommendation till lantbrukaren att utföra översyn på resterande delar av fastigheten som motsvarar det du har gjort under rådgivningsbesöket
 • uppdaterad rådgivningsplan

Underhållsplan

Efter ditt besök sammanfattar du i en underhållsplan de problem som uppmärksammats under fältbesöket och dina förslag till åtgärder. Har du haft med dig checklistan använder du den som stöd. I underhållsplanen:

 • Ger du lantbrukaren förslag på förbättringar och underhåll av täckdiken och brunnar.
 • Dokumenterar du delområden med specifika problem och de åtgärder du föreslår – med hjälp av foton och markering på kartor.
 • Informerar du kort om juridiska förutsättningar och de krav på miljöhänsyn som är aktuella utifrån gårdens förutsättningar.
 • Rekommenderar du lantbrukaren att tillsammans med deltagande grannar att aktivera en inaktiv markavvattningssamfällighet, om sådan finns.
 • Föreslår du vid behov kompletterande rådgivning inom Greppa Näringen där du ser behov, som exempelvis underhåll av diken (14U), våtmarksplanering (14A), skötsel och restaurering av våtmark (14B), fosforstrategi (11B), markpackning (12A).

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

 • datum för uppföljningsbesök eller telefonkontakt
 • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå. Att lantbrukaren känner till regelverk och vad som gäller för dränering kring skötsel och ansvar, miljöbalkens hänsynsregler, och att åtgärder på gården är genomförda. 

Senast uppdaterad: 06 maj 2019