Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 14D

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Du kan Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Skriv ett rådgivningsbrev

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev. I detta sammanfattar du besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet ska du skicka till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

  • En kort beskrivning av dräneringen på det aktuella fältet/fälten, specifikt täckdikningen. Eventuella täckdikningsplaner eller länk till täckdikningsplaner som lantbrukaren inte har bifogar du också.
  • En kort beskrivning av markavvattningssamfälligheter eller enskilda diken om underhållsbehov finns.
  • Åtgärdsplanen som du har tagit fram inklusive fotografier, kartor och eventuell annan dokumentation från gårdsbesöket.
  • Prioritering av åtgärderna.
  • Rekommendation till lantbrukaren att utföra översyn på resterande delar av fastigheten som motsvarar det du har gjort under rådgivningsbesöket.
  • Uppdaterad rådgivningsplan.

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • Datum för besöket.
  • Datum för uppföljningskontakten.
  • Reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats.

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare.

Uppföljningskontakten med lantbrukaren kan ske via telefon eller mejl. Hör dig för så att rådgivningsrapporten kommit fram och att det inte dykt upp ytterligare frågor.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023