Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 50A

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivnings­besök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om. Du kontrollerar vilka råd­givningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontaktar eventuellt tidigare rådgivare.

Ta fram material

Du behöver ta fram underlag om gården och få uppgifter från lantbrukaren för att förbereda din rådgivning på bästa sätt.

Uppgifter om gården

Du talar om vilka uppgifter du behöver av lantbrukaren innan besöket. Allra bäst förutsättning för rådgivningen är om du redan innan fyller i uppgifter för beräkningar i Gödselkalkylen. Du behöver ta fram underlag om gården och få uppgifter från lantbrukaren för att förbereda din rådgivning på bästa sätt.

Du behöver

  • uppgifter om antal djur och produktionsresultat – använd om möjligt uppgifter från program med produktionsuppföljning, som PigWin eller motsvarande
  • senaste foderstat – uppgifter om använda fodermedlens innehåll av näringsämnen
  • aktuella foderanalyser
  • uppgifter om inköpt foder
  • förbrukat foder inom en begränsad tidsperiod
  • aktuell strategi för fodertilldelning för olika djurkategorier, som foderkurvor
  • antal och vikt på försålda grisar eller grisar överförda till slaktsvinsproduktion
  • inventering av det totala antalet djur i besättningen vid periodens början och slut

Förbered dig

Innan besöket går du igenom underlag och material du behöver ha med dig till gården.


Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Senast uppdaterad: 16 maj 2024